Corel Draw 12: Vẽ con bướm

img8 size 300x0 znd

Bước 1: Vẽ thân bướm
– Chọn công cụ vẽ hình Ellipse (Ellipse Tool), vẽ 2 hình Ellipse, một hình lớn dài làm thân còn hình thứ hai nhỏ hơn làm đầu bướm.
– Xếp hai hình Ellipse lại, hình nhỏ ở phía trên hình lớn ở phía dưới.
– Chọn cả hai hình.
– Chọn Object – Align and Distribute – Align Center Vertically.
– Chọn Object – Shaping – Weld.
– Vẽ hai râu bướm.
– Tô đen thân bướm (hình 1).

img1

Hình 1

Bước 2: Vẽ cánh bướm
– Chọn công cụ Bezier vẽ cánh bướm (hình 2).
– Vẽ tiếp hình cánh bướm giống bước trên nhưng nhỏ hơn nằm ở trong.
– Tô đen hình cánh lớn còn hình nhỏ bên trong tô màu tùy thích (hình 3).

img2 img3

Hình 2

Hình 3

Bước 3: Trang trí cánh bướm
– Chọn công cụ Bezier vẽ họa tiết phần trên và phần dưới của cánh bướm (lưu ý: các đường cong của họa tiết này cũng phải giống đường cong của cánh bướm).
– Tô màu tùy thích (hình 4).
– Điểm thêm những chấm tròn với nhiều màu sắc khác nhau sao cho cánh bướm có màu sặc sỡ (hình 5).

img4 img5

Hình 4

Hình 5

Bước 4: Hoàn tất
– Chọn tất cả phần cánh bướm mới vẽ xong.
– Group tất cả lại (chọn Object – Group).
– Tạo thêm một cánh bướm nữa bằng cách click chuột kéo ra ngoài và click chuột phải, ta được cánh thứ hai (hình 6).

img6 img7

Hình 6

Hình 7

– Chọn cánh bướm thứ hai.
– Chọn công cụ Mirror Buttons lật đối xứng lại (hình 7).
– Sắp xếp hai cánh và thân, ta được kết quả như hình 8.

img8

Hình 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *