Chia sẻ giao diện Music App html css js miễn phí

home music app

Các công nghệ sử dụng:
+ Html
+ Css
+ Javacript
Music App được phát triển bởi một lập trình viên người Việt, sở hữu nhiều tính năng thú vị như mở bảng điều khiển bằng thao tác vuốt, giao diện trình điều khiển độc đáo (hình bánh xe), phát video YouTube dưới dạng cửa sổ, tự động tìm kiếm liên kết nghe nhạc MP3 tương ứng với từ khóa tra cứ trên YouTube, tổng hợp danh sách các Album nhạc đang hot v.v…

Tải code tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *