Chia sẻ giao diện find jobs html miễn phí

jobs html

Chúng tôi tin rằng thiết kế này sẽ rất quan trọng đối với sự thành công của công ty. Bạn sẽ làm việc với những người sáng lập và khách hàng ban đầu của chúng tôi để giúp xác định và xây dựng chức năng sản phẩm của chúng tôi, đồng thời duy trì chất lượng mà khách hàng mong đợi từ các ứng dụng tuyển dụng hiện đại. Bạn có kiến ​​thức nền tảng vững chắc về thiết kế sản phẩm với tư duy phân tích định lượng và định tính. Bạn cũng sẽ có cơ hội tạo ra sản phẩm tổng thể và bản sắc trực quan của chúng tôi và có thể thoải mái để linh hoạt làm việc.

Tải code tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *