Chia sẻ giao diện blog Reader bootstrap 4

reader

Reader là một chủ đề blog Hugo đa tác giả hiện đại và đáp ứng. Nó hoàn hảo cho mọi loại blog, nhưng màu sắc và thiết kế vui tươi khiến nó trở nên hoàn hảo cho các blog về ẩm thực hoặc thời trang.
Với 9 bố cục trang chủ khác nhau, tích hợp biểu mẫu liên hệ, danh mục, trang tổng quan về thẻ và công cụ tìm kiếm mạnh mẽ, chủ đề này cho phép các blogger không có kinh nghiệm viết mã mang lại trải nghiệm viết blog chuyên nghiệp.

Tính năng:

 • Multilingual and i18n support
 • Multi-Author support
 • Supports Contact Form (Formspree)
 • Supports MailChimp Newsletter
 • Supports Disqus Comments
 • Search Functionality With Fues.js
 • 100% Responsive Design
 • Semantic HTML Document Structure
 • Compatible With Modern Browsers
 • Custom Logo Support
 • Syntax Highlighting
 • GDPR (Cookie) Consent Enable
 • Caching Enabled
 • Site Verifications Code Options Are Available
 • Includes All SCSS Files
 • Image Optimized With Hugo Pipe
 • Google Font Loads From Webfont Loader
 • Clean and Modern Code
 • Supports Google, Matomo, Baidu etc. Analytics

Tải code tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *