Hiệu ứng parallax js đẹp mắt trong thiết kế

home parallax

Parallax – Hiệu ứng Parallax là gì ?
Parallax là hiệu ứng mà hình nền của trang website sẽ di chuyển với tốc độ khác nhau so với các đối tượng khác khi lăn chuột cuộn xuống và lên. Thậm chí, một số trang website còn làm hiệu ứng theo các cuộng sang ngang.
Lịch sử hình tành hiệu ứng được xuất phát từ game nhưng trong những năm gần đây nó đã trở nên lan rộng và trở thành một xu thế mới trong thiết kế website hiện đại.

Tải code tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *