Chia sẻ giao diện trang chủ facebook clone html

home facebook

Facebook là một phương tiện truyền thông xã hội và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến được sử dụng rộng rãi cho tới thời điểm hiện tại. Nó được Mark Zuckerberg, cùng với các sinh viên Đại học Harvard và bạn cùng phòng là Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, Chris Hughes sáng lập.
​​
Tính năng:
+ Trang Chủ
+ Trò Chơi
+ Bạn bè
+ Watch

Tải code tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *