Corel Draw: Vẽ cây nến đang cháy

H10 size 80x80 znd

Trong bài tập này, ta sử dụng hai lệnh chính: Interactive Blend Tool và Fountain Fill. Cách vẽ như sau:

Bước 1: Vẽ thân nến

– Chọn công cụ vẽ hình chữ nhật (Rectangle Tool), vẽ một hình chữ nhật theo chiều đứng có kích thước chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.

– Chọn hình chữ nhật mới vẽ xong.

– Chọn Object – Convert To Curves.

– Chọn công cụ chỉnh node (Shape Tool).

– Click chọn cạnh nhỏ nằm ở dưới, trên thanh thuộc tính của công cụ Shape Tool chọn ô Convert Line To Curve.

– Tạo đường cong cho cạnh dưới.

– Đối với cạnh trên cũng tạo đường cong nhưng làm lượn sóng để tạo ngọn nến cháy không đều.

– Đối với hai cạnh dài của hình chữ nhật, đoạn trên cũng tạo lượn sóng, giống như những giọt sáp đang chảy xuống (hình 1).

H1
Hình 1

– Chọn Fill Tool – Fountain Tool, trong hộp thoại Fountain Tool ở:

  • Type: chọn Linear
  • Color Blend: chọn Custom (điểm đầu và cuối của bảng màu Custom chọn màu đỏ, còn chính giữa chọn màu trắng) (hình 2, 3).

H2

H3

Hình 2

Hình 3

– Vẽ thêm một vài giọt sáp đang chảy xuống.

Bước 2: Vẽ tim nến và ngọn lửa

– Chọn công cụ Bezier Tool vẽ một đường lượn sóng ta được tim nến.

– Vẽ hình ngọn lửa nhỏ tô màu đỏ.

– Vẽ tiếp hình ngọn lửa nhưng lớn hơn tô màu vàng cam (hình 4, 5).

H4
Hình 4

H5
Hình 5

– Trên thanh công cụ chọn công cụ Interactive Blend Tool (có thể nhấn phím tắt W).

– Click chọn hình ngọn lửa lớn màu vàng cam rồi kéo tới ngọn lửa nhỏ màu đỏ ta được ngọn lửa đang cháy (hình 6).

Bước 3: Sắp xếp và vẽ ánh sáng từ ngọn lửa

– Sắp xếp thân, tim nến và ngọn lửa lại ta được ngọn nến đang cháy (hình 7).

H6

H7

Hình 6

Hình 7

– Nhưng để giống hơn ta phải vẽ thêm vùng sáng của ngọn lửa.

– Chọn công cụ vẽ hình tròn (Ellipse Tool), vẽ hai hình tròn một nhỏ, một lớn có cùng tâm.

– Hình lớn tô 20% vàng, còn hình nhỏ tô trắng (hình 8).

H8
Hình 8

H9
Hình 9

– Trên thanh công cụ chọn công cụ Interactive Blend Tool (có thể nhấn phím tắt W).

– Click chọn hình tròn lớn rồi kéo tới hình tròn nhỏ màu trắng ta được vùng ánh sáng phát ra từ ngọn lửa (hình 9).

– Đặt vào ngọn lửa sao cho cân đối.

– Chọn Object – Order – To Back.

– Ta được kết quả như hình 10.

H10
Hình 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *