Corel Draw 12: Vẽ đàn vịt đang bơi

duck6 size 300x0 znd

Bước 1: Vẽ dáng vịt đang bơi
– Chọn công cụ Bezier vẽ dáng con vịt đang bơi (hình 1).
– Vẽ tiếp các phần đuôi, cánh, mắt và mỏ của con vịt. Riêng phần mắt thì sử dụng công cụ vẽ hình Ellipse (hình 2).

duck1
Hình 1

duck2
Hình 2

Bước 2: Tô màu
– Tô màu tùy thích, riêng phần mỏ nên tô màu kem và vẽ thêm đốm màu trên mỏ. Sau khi tô màu xong bỏ hết các đường line đen (hình 3, 4).

duck3
Hình 3

duck4
Hình 4

Bước 3: Vẽ hồ nước
– Chọn công cụ vẽ hình chữ nhật (Rectangle Tool) vẽ một hình chữ nhật.
– Chọn công cụ Fill Tool – Fountain Fill, tô chuyển sắc từ xanh nhạt sang xanh đậm.
– Gắn con vịt vào hồ nước (hình 5).

duck5

Hình 5

Bước 4: Tạo chuyển động của vịt dưới mặt nước
– Vẽ các vệt sóng xung quanh vịt (hình 6).

duck6

Hình 6

Bước 5: Tạo thêm đàn vịt con
– Chọn con vịt và vệt sóng mới tạo Group lại (chọn Object – Group).
– Click chuột trái kéo ra ngoài và click chuột phải ta tạo được con thứ hai.
– Chọn con vịt mới tạo, kéo một trong 4 node ở 4 góc để được con vịt nhỏ hơn (hình 7).

duck7

Hình 7

– Tương tự hai bước trên, ta sẽ tạo được một đàn vịt.
– Ta được kết quả như hình 8.

duck8

Hình 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *