Xóa phân vùng Boot Camp

delbootcamp1 size 80x80 znd

Nếu bạn cài Windows thông qua Boot Camp, và bây giờ muốn xóa nó đi và khôi phục lại không gian trống trên ổ đĩa Mac, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các bước để thực hiện điều đó.

Thật sự là rất dễ để xóa ổ Windows và khôi phục lại không gian trên tất cả các ổ cứng đó, nhưng có một vấn đề là Apple không làm điều đó một cách rõ ràng.

Chú ý: Với việc xóa phân vùng Windows Boot Camp, điều tất nhiên là bạn cũng xóa mọi dữ liệu trên phân vùng đó. Hãy chắc chắn rằng bạn đã sao lưu mọi thứ trên phân vùng đó trước khi tiến hành công việc. Phân vùng OS X của bạn sẽ không bị xóa và sẽ không bị mất bất kì dữ liệu nào ở phân vùng này.

1. Khởi động Boot Camp Assistant bằng cách: Applications -> Utilities -> Boot Camp Assistant

delbootcamp1

2. Nhấn Continue trong cửa sổ Boot Camp Assistant

delbootcamp2

3. Chọn Create or remove a Windows partition và nhấn Continue

delbootcamp3

4. Nhấn nút Restore để xóa phân vùng Windows và khôi phục lại không gian trống cho ổ đĩa.

delbootcamp4

5. Bạn sẽ phải điền vào password vào – sau đó nhấn OK

delbootcamp5

6. Boot Campt Assistant sẽ tiến hành phân vùng..

delbootcamp6

7. Và sau đó bạn sẽ trở lại với một vùng OS X đơn nhất. Không còn Windows nữa.

delbootcamp7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *