Thiết lập định tuyến tĩnh giữa router và một mạng khác

thiet lap dinh tuyen tinh size 300x0 znd

Static Routing (định tuyến tĩnh) là một tính năng nâng cao trên router Linksys cho phép bạn kiểm soát khả năng định tuyến của router. Điều này không phù hợp với việc sử dụng Internet thông thường vì router sẽ không thể tự động định tuyến địa chỉ của các trang web.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình Static Routing trên router Linksys để giao tiếp với router khác.

Thiết lập định tuyến tĩnh trên router Linksys

Bước 1: Truy cập trang thiết lập dựa trên web của router.

Bước 2: Trên trang Setup, nhấp vào tab phụ Advanced Routing.

Nhấp vào tab phụ Advanced Routing
Nhấp vào tab phụ Advanced Routing

Bước 3: Trên phần NAT, chọn Disabled.

Lưu ý: Bước này không áp dụng được cho router chính, nếu bạn muốn chia sẻ kết nối Internet với các thiết bị còn lại trên mạng.

Nếu router này đang host kết nối mạng của bạn với Internet, hãy chọn router.

Bước 4: Chọn Disabled cho Dynamic Routing.

Lưu ý: Tùy chọn này không khả dụng nếu NAT được đặt là Enabled hoặc nếu Operating Mode là Gateway.

Bước 5: Trong Static Routing, hãy nhập các giá trị chính xác theo thông tin của thiết bị mạng.

Nhập các giá trị chính xác theo thông tin của thiết bị mạng
Nhập các giá trị chính xác theo thông tin của thiết bị mạng

Đảm bảo nhập thông tin chính xác vào các trường bên dưới dựa trên chức năng của từng mục, nếu không, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi “Invalid Static Route”.

  • Route Entries: Chọn số tuyến tĩnh. Bạn có thể thiết lập tối đa 20 tuyến tĩnh.
  • Enter Route Name: Sử dụng tối đa 25 ký tự chữ và số, hãy nhập tên tuyến bạn muốn.
  • Destination LAN IP: Nhập Network ID (ID mạng) của mạng từ xa hoặc host mà bạn muốn chỉ định một tuyến tĩnh. (Ví dụ: Nhập “192.168.1.0”).
  • Subnet Mask: Nhập Subnet Mask của mạng từ xa. (Ví dụ: Nhập “255.255.255.0”).
  • Gateway: Nhập địa chỉ IP WAN của mạng từ xa.

Lưu ý: Bạn nên đặt IP tĩnh ở phía WAN của router để dễ dàng truy cập.

  • Interface: Chỉ định xem địa chỉ IP đích nằm trên LAN & Wireless hay WAN (Internet).

Lưu ý: Nếu bạn chọn LAN & Wirelessđịa chỉ IP tĩnh mà bạn đang đặt sẽ chuyển đến mạng LAN hoặc mạng cục bộ của router. Nếu bạn chọn WAN, địa chỉ IP tĩnh sẽ được chuyển đến mạng WAN hoặc phần Internet của router. Tuy nhiên, hầu hết các địa chỉ IP đến từ phần WAN hoặc Internet của router phụ thuộc vào cấu hình do nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) đặt.

Bước 6: Nhấp vào nút Show Routing Table để xem các tuyến tĩnh mà bạn đã thiết lập.

Bước 7: Nhấp vào Save Settings.

Bây giờ, bạn đã thiết lập xong định tuyến tĩnh. Bạn có thể ping địa chỉ IP của các máy tính trong mạng từ xa để kiểm tra xem tuyến tĩnh có hoạt động hay không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *