Tại sao ReactJS vẫn là lựa chọn hàng đầu cho lập trình web front-end?

ReacJS lap trinh frontend 7 size 300x0 znd

Bạn đang cân nhắc việc dùng ReactJS? Dưới đây là những lí do tại sao bạn nên dùng ReactJS cho phát triển web.

ReactJS

Gói JavaScript nổi tiếng có tên ReactJS đã được sử dụng rộng rãi để tạo UI tương tác, năng động cho app online và mobile. Những công cụ & chức năng “thân thiện” với lập trình viên khiến việc xây dựng các thành phần tái sử dụng, xử lý sự kiện và duy trì trạng thái trở nên thật đơn giản.

Lập trình viên có thể chọn kết quả mong muốn của một nhân tố giao diện người dùng cụ thể bằng kiểu lập trình khai báo của ReactJS thay cho các quy trình cần thiết để đạt được điều đó. Kết quả là việc viết mã có thể mở rộng và bảo trì trở nên dễ dàng hơn.

Dưới đây là một số lí do tại sao ReactJS vẫn là lựa chọn tốt nhất cho phát triển web front-end.

Mô hình lập trình khai báo

ReactJS sử dụng một mô hình lập trình khai báo cho phép các lập trình viên chỉ định kết quả mong muốn của một phần tử UI cụ thể thay cho những quy trình cần thiết để đạt được điều đó. Mô hình này được xây dựng dựa trên ý tưởng về các thành phần, đóng vai trò là khối xây dựng phần tử UI có thể tái sử dụng.

Lập trình viên mô tả trạng thái định thiết kế UI trong mô hình lập trình khai báo, và ReactJS update UI dưới dạng các thay đổi trạng thái. Lập trình viên có thể dễ dàng xây dựng và quản lý những ứng dụng có thể mở rộng mà không cần phải tự tay kiểm soát trạng thái UI.
Hãy tưởng tượng kịch bản mà bạn muốn phát triển. Ví dụ đó là một ứng dụng bộ đếm đơn giản bằng ReactJS. Bạn có thể viết code sau trong mô hình lập trình không điều kiện:

Let count = 1;
Function increment() {
    Count++;
    render();
}
Function render() {
  document.getElementByIdentity('counter').innerTexts = count;
}
render();

Dùng hàm render() update UI trong khi duy trì trạng thái của biến bộ đếm ở code trên.

Trong mô hình lập trình khai báo, chúng ta sẽ chọn trạng thái UI mong muốn và ủy thác các thay đổi cho ReactJS.

Code này dùng hook useState() để xây dựng một thành phần bộ đếm duy trì trạng thái của nó. Phương thức increment() đã xác định các thay đổi trạng thái khi người dùng click vào nút gia tăng. ReactJS tự động làm mới UI để phản ánh các thay đổi trạng thái.

Tích hợp với framework và thư viện khác

ReactJS tích hợp tốt với các công cụ và framework Redux, GraphQL và React Router. Điều đó cho phép lập trình viên kết hợp sức mạnh của các công nghệ khác nhau trong việc sản xuất nhiều ứng dụng tinh tế hơn. Phần code sau minh họa cách dùng React Redux với ReactJS:

import { createStore } from 'redux';
import { Provider } from 'react-redux';
const store = createStore(reducer);
ReactDOM.render(
  <Provider store={store}>
    <App />
  </Provider>,
  document.getElementById('root')
);

Luồng dữ liệu một chiều

Dữ liệu chỉ di chuyển theo một hướng, từ thành phần cấp trên tới thành phần con, theo mô hình luồng dữ liệu một chiều của ReactJS. Điều này khiến nó trở nên đơn giản hơn trong việc duy trì trạng thái của ứng dụng và tránh các bẫy như mã spaghetti và các tình huống “race”. Sử dụng thành phần cha mẹ để kiểm soát trạng thái của các thành phần con được minh họa bằng phần code sau:

function Parent() {
  const [count, setCount] = useState(0);
  function handleIncrement() {
    setCount(count + 1);
  }
  return (
    <div>
      <Child count={count} onIncrement={handleIncrement} />
    </div>
  );
}
function Child(props) {
  return (
    <div>
      <h1>Count: {props.count}</h1>
      <button onClick={props.onIncrement}>Increment</button>
    </div>
  );
}

Trải nghiệm người dùng tốt hơn với Server-Side Rendering (SSR)

ReacJS hỗ trợ kết xuất bên server, giúp tải trang web nhanh hơn và cải thiện SEO. Kết xuất phía máy chủ ReactJS được thể hiện bằng đoạn mã sau:

const express = require('express');
const React = require('react');
const ReactDOMServer = require('react-dom/server');
const App = require('./App');
const app = express();
app.get('/', (req, res) => {
  const html = ReactDOMServer.renderToString(<App />);
  res.send(html);
});
app.listen(3000, () => {
  console.log('Server is running on port 3000');
});

Ràng buộc dữ liệu một chiều

Giao diện người dùng tự động được update khi trạng thái của thành phần thay đổi ở ReactJS. Kết quả, không còn yêu cầu ràng buộc dữ liệu hai chiều phức tạp, duy trì trạng thái của ứng dụng cũng đơn giản hơn. Phần code sau minh họa liên kết dữ liệu một chiều với ReactJS:

function Counter() {
  const [count, setCount] = useState(0);
  function handleIncrement() {
    setCount(count + 1);
  }
  return (
    <div>
      <h1>Count: {count}</h1>
      <button onClick={handleIncrement}>Increment</button>
    </div>
  );
}

Những lí do khác khiến ReactJS được ưa chuộng trong lập trình front-end:

  • Nhờ cú pháp JSX, lập trình viên có thể quản lý và tạo UI bằng cú pháp giống HTML.
  • Phát triển ứng dụng mobile đa nền tảng.
  • Kiểm tra UI đã được đơn giản hóa.
  • Tích hợp với các framework và thư viện khác.
  • Dùng hook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *