Photoshop CS6: Cách tạo thiệp Giáng sinh với bóng Giáng sinh

1258

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tiếp tục học cách tạo thiệp giáng sinh trên nền Stylish với bóng Giáng sinh bằng cách sử dụng Adobe Photoshop CS6. Ở đây sẽ sử dụng các kỹ thuật ghép tiên tiến, hiệu ứng layer style, tùy chỉnh hình dạng và brush để có thể tạo một thiệp Giáng sinh ấn tượng.

Bắt đầu làm việc bằng cách tạo một tài liệu mới (Ctrl + N) trong Adobe Photoshop CS6 với kích thước 1000px x 1000px (chế độ màu RGB), độ phân giải 72 pixel/inch. Nhấp vào biểu tượng Add a layer style ở phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient Overlay.

Chọn Gradient Overlay cho tài liệu mới

Nhấp vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng màu như được hiển thị. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Thiết lập điểm dùng màu cho tài liệu mới

Chúng ta có nền sau:

Hình nền màu tím sau khi thiết lập các điểm dừng màu

Nhấp vào Create new fill or adjustment layer từ phần dưới cùng của bảng Layers và nhấp vào Curves để điều chỉnh đường cong như được hiển thị để thực hiện một số sửa đổi màu nhỏ.

Thay đổi Curves để chỉnh sửa màu

Chúng ta có kết quả tiếp theo:

Hình nền sau khi thay đổi Curves

Tìm pattern, ở đây sử dụng Crisp Paper Ruffles từ Subtlepatterns.com. Nếu thích, bạn có thể thay thế pattern của riêng mình. Mở nó trong Adobe Photoshop và chọn Edit > Define Pattern. Nhập tên cho mẫu này trong hộp thoại Pattern Name.

Mẫu pattern

Tiếp theo, tạo một lớp mới và đặt Fill là 0% cho lớp này. Nhấp vào biểu tượng Add a layer style trong phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Pattern Overlay. Nhấp vào hộp thoại Pattern Overlay và tìm pattern được tạo trước đó trong danh sách.

Chọn pattern trong hộp thoại Pattern Overlay

Chúng ta có nền sau:

Nền sau khi thêm pattern

Nhấp vào Create new fill or adjustment layer từ phần dưới cùng của bảng Layers và nhấp vào Curves để điều chỉnh đường cong như được hiển thị.

Điều chỉnh Curves như hình ảnh

Chúng ta có kết quả tiếp theo:

Nền sau khi thêm pattern và chỉnh sửa Curves

Sử dụng công cụ Ellipse Tool (U) để vẽ một vòng tròn lớn.

Sử dụng công cụ Ellipse Tool vẽ vòng tròn lớp

Trong Adobe Photoshop CS6, bây giờ có một lựa chọn Stroke thuận tiện trên thanh Options Bar khi vẽ một hình dạng. Sử dụng trình đơn thả xuống để thiết lập tùy chọn Stroke tiếp theo cho vòng tròn, đặt Fill là None, màu Stroke là #811EA và loại Stroke là Dotted.

Thiếp lập Stroke cho vòng tròn

Chúng ta có kết quả tiếp theo:

Vòng tròn sau khi thiết lập các tùy chọn Stroke

Chèn mặt nạ cho lớp này bằng cách chọn Add layer mask ở phần dưới cùng của bảng Layers và chọn brush Hard Round màu đen (thiết lập Opacity thành 20% trong thanh Options).

Chọn brush Hard Round màu đen

Sơn trong mặt nạ bằng cách sử dụng brush này để ẩn một số vòng tròn:

Sử dụng brush Hard Round để ẩn một số vòng tròn

Sử dụng cùng một công cụ Ellipse Tool (U) để vẽ vòng tròn tiếp theo và cùng một tùy chọn Stroke (màu của Stroke là #882CE5).

Vẽ vòng tròn thứ hai

Chèn mặt nạ cho lớp này và giấu một vài vòng tròn, sử dụng cùng brush Hard Round.

Chèn mặt nạ và ẩn một vài vòng tròn

Tiếp theo vẽ một vòng tròn khác sử dụng công cụ Ellipse Tool (U) và thiết lập các lựa chọn Stroke tiếp theo trong thanh Options:

Thiết lập Stroke cho vòng tròn thứ ba

Màu của Stroke là #6D2DB9. Chúng ta có kết quả tiếp theo:

Vẽ vòng tròn thứ ba

Chèn mặt nạ cho lớp này bằng cách chọn Add layer mask ở phần dưới cùng của bảng Layers và chọn brush Hard Round màu đen (thiết lập Opacity thành 20% trong thanh Options).

Chọn brush Hard Round

Sơn trong mặt nạ bằng cách sử dụng brush này để ẩn một số vòng tròn.

Sử dụng brush Hard Brush ẩn một số hình tròn cho vòng tròn thứ ba

Nhóm tất cả các lớp chứa vòng tròn thành một nhóm (nhấn nút CTRL để chọn các lớp và giữ nút chuột trái trong khi kéo các lớp được chọn vào biểu tượng Create a new group từ phần dưới cùng của bảng Layers). Chèn mặt nạ vào nhóm và sau đó chọn brush Soft Round có màu đen (Opacity của brush này là 30%).

Chọn brush Soft Round màu đen với Opacity 30%

Sơn trong mặt nạ bằng cách sử dụng brush này để ẩn vòng tròn như thể hiện:

Sử dụng brush Soft Round để ẩn vòng tròn

Tương tự như trên, chúng ta sẽ vẽ thêm hai nhóm vòng tròn nữa. Chèn mặt nạ vào các nhóm và ẩn vòng tròn chính xác như được hiển thị trên ảnh sử dụng cùng một brush.

Vẽ thêm hai nhóm vòng tròn

Sử dụng công cụ Ellipse Tool (U) để vẽ quả bóng Giáng sinh.

Vẽ quả bóng Giáng sinh

Nhấp vào biểu tượng Add a layer style từ phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Inner Glow.

Chọn Inner Glow

Chọn Gradient Overlay:

Chọn Gradient Overlay cho bóng Giáng sinh

Nhấp vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng màu như được hiển thị. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Thiết lập điểm dừng màu cho bóng Giáng sinh

Chọn Drop Shadow:

Chọn Drop Shadow cho bóng Giáng sinh

Chúng ta có hình ảnh tiếp theo:

Hình ảnh bóng Giáng sinh sau một số thiết lập

Tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ phần hỗ trợ cho quả bóng bằng cách sử dụng công cụ Rectangle Tool (U) để vẽ hình chữ nhật tiếp theo, lớp này phải nằm dưới lớp của quả bóng.

Vẽ phần phía trên cho quả bóng

Nhấp vào biểu tượng Add a layer style từ phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient Overlay.

Chọn Gradient Overlay cho phần phía trên của quả bóng

Nhấp vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng màu như được hiển thị. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Thiết lập các điểm dừng màu cho phần phía trên của quả bóng

Chúng ta có kết quả tiếp theo:

Hình ảnh phần tử hỗ trợ cho quả bóng Giáng sinh

Sử dụng cùng một công cụ để thể hiện một đường ngang phía trên nút quả bóng.

Vẽ một đường ngang phía trên nút quả bóng

Nhấp vào biểu tượng Add a layer style từ phần dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient Overlay.

Chọn Gradient Overlay cho đường phía trên nút quả bóng

Nhấp vào thanh màu để mở Gradient Editor và thiết lập các điểm dừng màu như được hiển thị. Nhấn OK để đóng hộp thoại Gradient Editor.

Thiết lập điểm dừng màu cho đường ngang

Thêm Drop Shadow:

Chọn Drop Shadow cho đường ngang phía trên nút

Chúng ta có kết quả tiếp theo:

Hình ảnh nút quả bóng Giáng sinh

Tạo một lớp mới và áp dụng brush Soft Round màu trắng (Opacity của brush này là 15%).

Chọn brush Soft Round với Opacity 15%

Sử dụng brush này để biểu thị hiệu ứng tạo bóng (shining effect) cho phần trên cùng của quả bóng Giáng sinh.

Tạo hiệu ứng tạo bóng cho phần trên cùng của bóng Giáng sinh

Tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ một điểm nổi bật trên quả bóng ở phần dưới cùng bên trái, chọn công cụ Ellipse Tool (U) vẽ hình tròn tiếp theo.

Vẽ hình tròn trên quả bóng Giáng sinh

Chèn mặt nạ vào lớp này bằng cách chọn Add layer mask ở phần dưới cùng của bảng Layers. Nhấn Ctrl + I để đảo ngược màu, chọn brush Soft Round màu trắng.

Chọn brush Soft Round màu trắng

Sơn trong mặt nạ bằng cách sử dụng brush này để ẩn ra phần nổi bật.

Sử dụng brush Soft Round để ẩn phần nổi bật

Tiếp theo, tải bộ các hình dạng bông tuyết tùy chỉnh có tên Decorative Snowflakes Shapes.

Tải bộ bông tuyết

Chọn công cụ Custom Shape Tool (U) trong thanh Tools và nhấp vào Shape trong thanh Options để mở menu lựa chọn. Tìm các hình bông tuyết trang trí ở dưới cùng của trình đơn và sau đó nhấp đúp vào hình thu nhỏ của hình dạng để chọn nó. Nhấp và kéo để vẽ hình dạng bông tuyết như thể hiện.

Vẽ bông tuyến trên bóng Giáng sinh

Ở đây, chúng ta sẽ vẽ hình tròn xung quanh bông tuyết đã làm xong bằng cách sử dụng công cụ Ellipse Tool (U).

Vẽ hình tròn xung quanh bông tuyết

Trong thanh Optionschọn các tùy chọn cho Strokvới Fill  None, màu Stroke  trắng và loại Stroke là Solid Line như hình.

Thiết lập Stroke cho hình tròn xung quanh bông tuyết

Bây giờ chúng ta sẽ làm nổi bật phần trên của quả bóng Giáng sinh, sử dụng công cụ Ellipse Tool (U) để vẽ hình thoi tiếp theo.

Vẽ hình thoi trên bóng Giáng sinh

Chèn mặt nạ trên lớp này bằng cách chọn Add layer mask ở dưới cùng của bảng Layers và chọn brush Soft Round màu đen (thiết lập Opacity thành 60% trong thanh Options).

Chọn brush Soft Round có Opacity 60%

Sơn trong mặt nạ bằng cách sử dụng brush này để làm phần nổi bật trông giống với hình ảnh tiếp theo.

Sơn trong mặt nạ để làm nổi bật các phần như hình

Sau đó, sử dụng lại công cụ Ellipse Tool (U) để vẽ một phần tử nổi bật ở bên phải.

Vẽ tiếp hình tròn để làm nổi bật phần bên phải

Chèn mặt nạ vào lớp này bằng cách chọn Add layer mask ở phần dưới cùng của bảng Layers. Nhấn Ctrl + I để đảo màu và chọn brush Soft Round màu trắng (thiết lập Opacity xuống 40% trong thanh Options).

Chọn brush Soft Round màu trắng với Opacity 40%

Sơn trong mặt nạ bằng cách sử dụng brush này để ẩn phần nổi bật như hình ảnh bên dưới.

Sơn trong mặt nạ để làm nổi bật phần bên phải

Chọn công cụ Custom Shape Tool (U) trong thanh Tools, trong thanh Options nhấp vào Shape để mở menu lựa chọn. Tìm bộ ảnh bông tuyết đã được tải xuống và vẽ các bông tuyết vào quả bóng Giáng sinh để làm cho nó giống như hình dưới đây.

Vẽ các bông tuyết như hình

Tạo hai bản sao của lớp có chứa bông tuyết ở phía trên cùng bên phải. Bây giờ chúng ta sẽ làm nổi bật một điểm nữa, sử dụng trong công cụ Ellipse Tool (U). Đầu tiên cần vẽ một vòng tròn bằng cách sử dụng công cụ Ellipse Tool (U), sau đó giữ nút Alt hoặc chọn Subtract from shape area (-) từ thanh Options và vẽ hai hình elip sử dụng công cụ Ellipse Tool (U) để cắt hình tròn một cách chính xác như trên hình dưới đây:

Vẽ hai hình elip như trong hình

Chèn mặt nạ cho lớp này bằng cách chọn Add layer mask ở phần dưới cùng của bảng Layers và chọn brush Soft Round màu đen (thiết lập Opacity thành 60% trong thanh Options).

Chọn brush Soft Round màu đen có Opacity 60%

Sơn trong mặt nạ bằng cách sử dụng brush này để ẩn phần nổi bật cùng một cách từ bên dưới:

Sơn trong mặt nạ và ẩn theo hình minh họa

Đặt Blending mode cho lớp này là Soft Light.

Đặt Blending mode cho lớp này là Soft Light

Bây giờ hãy tạo bóng cho quả bóng Giáng sinh, sử dụng công cụ Ellipse Tool (U) để vẽ hình vòng tròn với màu #072730. Lớp này phải nằm dưới lớp của quả bóng.

Vẽ hình vòng tròn để tạo bóng cho quả bóng Giáng sinh

Truy cập Mask Panel và đặt Feather là 20px (trong trường hợp có thể tìm thấy Mask Panel ở phía bên phải, chỉ cần kích hoạt nó trên menu chính Windows > Masks).

Cửa sổ Mask Panel

Đặt Fill thành 80% cho lớp này.

Thiết lập Fill cho lớp này là 80%

Bây giờ chúng ta thể hiện lớp bóng kế tiếp, sử dụng cùng một công cụ Ellipse Tool (U) và màu #A0060. Các tùy chọn mặt nạ cũng giống với các ví dụ từ trước. Đặt lớp này trên lớp trước nhưng thấp hơn lớp của quả bóng.

Vẽ vòng tròn tiếp sử dụng màu #A0060

Thiết lập Fill thành 80% cho lớp này và thay đổi Blending mode thành Color.

Thiết lập Fill 80% và chế độ Color cho lớp này

Kết hợp các nhóm này thành một và tạo một bản sao của nhóm và chọn lệnh Free Transform (Ctrl + T), bạn có thể phóng to kích thước của bản sao và đặt chúng theo cùng một cách từ bên dưới:

Tạo một bản sao quả bóng Giáng sinh

Tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ dây cho các quả bóng Giáng sinh, sử dụng công cụ Line Tool (U) và đặt Weight thành 3px trong thanh Options. Lớp chứa các sợi dây sẽ nằm dưới lớp của quả bóng.

Vẽ dây cho bóng Giáng sinh

Màu sắc cho các Fill và Stroke:

Màu sắc Fill và Stoke cho dây bóng Giáng sinh

Chúng ta có kết quả tiếp theo:

Dây cho bóng Giáng sinh sau một số thiết lập

Chọn công cụ Ellipse Tool (U) để vẽ một vòng tròn nhỏ màu #F894FB. Đặt lớp này dưới lớp quả bóng.

Vẽ vòng tròn nhỏ màu #F894FB

Đặt Fill thành 52% cho lớp này.

Đặt Fill cho lớp này là 52%

Bây giờ vẽ nhiều vòng tròn nhỏ có cùng màu nhưng đường kính và giá trị Fill khác nhau. Đặt các lớp này dưới các lớp có chứa các quả bóng Giáng sinh và lớp sợi dây.

Vẽ các vòng tròn có kích thước và giá trị Fill khác nhau

Sử dụng cùng một công cụ, chúng ta sẽ vẽ ba vòng tròn màu trắng, lớp này phải được trộn lẫn với các lớp có chứa vòng tròn màu hồng, đặt chúng dưới lớp quả bóng.

Vẽ ba vòng tròn màu trắng

Chèn mặt nạ vào mỗi lớp chứa vòng tròn màu trắng bằng cách chọn Add layer mask vào phần dưới cùng của bảng Layers và chọn brush Soft Round màu đen (thiết lập Opacity xuống 40% trong thanh Options).

Chọn brush Soft Round màu đen với Opacity 40%

Sơn trong mặt nạ bằng cách sử dụng brush này để ẩn các vòng tròn trắng chính xác theo cùng một cách được chỉ ra trong hình ảnh.

Dùng brush màu đen để ẩn các vòng tròn trắng

Sơn nền ở phần trên bên trái của nó. Lần này tạo một lớp mới và áp dụng brush Soft Round màu trắng (Opacity của Brush là 20%), giống như trong ví dụ trước.

Sử dụng brush màu trắng để ẩn vòng tròn trắng

Đặt Blending mode cho lớp này là Overlay.

Đặt Blending mode là Overlay cho lớp này

Tạo một lớp mới và chọn công cụ Paint Bucket Tool (G) để phủ màu #F5F0A7.

Tạo lớp mới với màu #F5F0A7

Đặt Fill cho lớp này là 24% và thay đổi Blending mode thành Color.

Đặt Fill là 24% và chế độ Color cho lớp này

Tạo một lớp mới và sử dụng cùng một công cụ được đề cập ở trên và phủ lớp với này với màu #5002B.

Tạo lớp mới với màu #5002B

Chèn mặt nạ trên lớp bằng cách chọn Add layer mask ở phần dưới cùng của bảng Layers và chọn brush Soft Round màu đen.

Chọn brush Soft Round màu đen

Sơn trong mặt nạ bằng cách sử dụng brush này để ẩn phần trung tâm của lớp. Đặt Blending mode cho lớp này là Overlay.

Sơn trong mặt nạ để ẩn phần trung tâm lớp

Tạo một lớp mới và sử dụng công cụ Paint Bucket Tool (G) để phủ lớp này với màu #190007.

Tạo lớp mới với màu #190007

Thiết lập Fill với giá trị 28% cho lớp này và thay đổi Blending mode thành Soft Light.

Thiết lập Fill với giá trị 28%

Nhấp vào Create new fill or adjustment layer ở phần dưới cùng của bảng Layers và nhấp vào Curves để điều chỉnh đường cong như được hiển thị bên dưới.

Điều chỉnh Curves cho lớp mới

Chúng ta có kết quả tiếp theo:

Hình ảnh sau khi điều chỉnh Curves

Tạo một lớp mới và chọn brush Soft Round màu trắng (Brush có Opacity là 15%).

Chọn brush Soft Round màu trắng có Opacity 15%

Sử dụng brush này để vẽ những bông tuyết trên quả bóng Giáng sinh. Đặt Blending mode cho lớp này là Overlay.

Sử dụng brush để vẽ bông tuyết trên quả bóng Giáng sinh

Tạo một lớp mới và sử dụng lại brush Soft Round để sơn nền như vùng hiển thị bên dưới. Màu của brush là màu trắng (Brush có Opacity là 20%).

Sử dụng brush Soft Round để sơn như vùng hiển thị

Cuối cùng chèn văn bản trên tấm thiệp bằng cách sử dụng công cụ Horizontal Type (T)chọn phông chữ, kích thước và màu sắc trong bảng Character.

Chọn phông chữ, kích thước, màu sắc trong bảng Character

Nhấp vào khung và gõ ‘Merry Christmas‘. Nhấn Enter để áp dụng văn bản.

Chèn chữ vào ảnh

Tải file miễn phí Layered PSD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *