Lợi ích của việc phân đoạn mạng Ethernet là gì?

loi ich cua phan doan ethernet size 300x0 znd

Phân đoạn mạng Ethernet chia mạng máy tính thành các cụm nhỏ, giúp mạng hoạt động nhanh và hiệu quả hơn. Các mạng một phân đoạn thường đủ hiệu quả để xử lý những mạng gia đình và văn phòng nhỏ. Tuy nhiên, các mạng lớn hơn với hàng chục máy tính sẽ nhận thấy hiệu suất tăng hơn so với các mạng được phân đoạn.

Các phân đoạn (segment) Ethernet chia nhỏ mạng máy tính có dây thành các đơn vị nhỏ hơn, trong khi vẫn duy trì kết nối với tất cả những thiết bị khác trên mạng. Các phân đoạn Ethernet tối đa hóa tài nguyên băng thông và làm giảm bớt vấn đề tắc nghẽn mạng.

Các phân đoạn (segment)

Phân đoạn Ethernet là một nhóm các thiết bị được nối mạng và kết nối với một cổng Ethernet duy nhất
Phân đoạn Ethernet là một nhóm các thiết bị được nối mạng và kết nối với một cổng Ethernet duy nhất

Phân đoạn Ethernet là một nhóm các thiết bị được nối mạng và kết nối với một cổng Ethernet duy nhất. Phần Ethernet đề cập đến kết nối có dây hoặc kết nối vật lý trong các thành phần mạng. Mạng gia đình kết nối 3 máy tính, 2 game console và điện thoại thông minh với cùng một router hỗ trợ WiFi và modem băng thông rộng là một ví dụ về mạng một phân đoạn.

Một mạng hai phân đoạn có thể bao gồm 2 phòng máy tính trong một trường học. Tất cả các máy tính trong mỗi phòng lab kết nối với một hub mạng duy nhất, trong khi cả 2 hub kết nối với một switch mạng chia sẻ cho phép 2 nhóm gateway giao tiếp.

Ưu điểm của hub

Mạng Ethernet được phân đoạn giúp giảm tắc nghẽn lưu lượng cho các mạng máy tính sử dụng hub mạng thay vì switch. Các hub mạng hướng tất cả lưu lượng đến mọi hệ thống được kết nối, trong khi mạng chuyển trực tiếp lưu lượng từ nguồn đến đích. Các hub kém hiệu quả hơn switch và buộc tất cả các thiết bị phải chia sẻ băng thông.

Một nhóm gồm 10 máy tính được kết nối với một hub duy nhất sẽ gửi tất cả lưu lượng mạng đến 9 hệ thống khác. Nếu mạng đó được phân đoạn thành các nhóm gồm 5 máy tính, thì lưu lượng phân đoạn chỉ được chia sẻ với 5 hệ thống trực tiếp.

Tăng hiệu suất

Mạng Ethernet được phân đoạn có thể tăng hiệu suất đáng kể
Mạng Ethernet được phân đoạn có thể tăng hiệu suất đáng kể

Mạng Ethernet được phân đoạn có thể mang đến cho lưu lượng mạng một sự gia tăng hiệu suất đáng kể. Trong khi một switch có thể hướng lưu lượng mạng từ nguồn đến đích, nó vẫn chỉ có thể xử lý một lượng thông tin hữu hạn cùng một lúc. Những phân đoạn Ethernet có thể được nhóm thành các cụm máy tính cho nhiều thiết bị có nhiều khả năng chia sẻ thông tin với nhau nhất.

Phân đoạn Ethernet cũng có thể giúp quản lý các yêu cầu dữ liệu bên trong và bên ngoài. Ví dụ, nếu 40 máy tính được kết nối với cùng một switch, sau đó switch này được nối với router và kết nối Internet đến, switch đó phải xử lý tất cả các hướng lưu lượng cho lưu lượng nội bộ và lưu lượng Internet.

Một mạng phân đoạn nhiều cấp có thể ngăn lưu lượng cục bộ tiếp cận với switch mạng làm cầu nối giữa các phân đoạn với nhau, cũng như xử lý lưu lượng Internet đi và đến. Việc phân đoạn làm giảm hiện tượng mất gói hoặc các yêu cầu dữ liệu không được thực hiện do phần cứng mạng bị quá tải.

Các mạng lớn

Các phân đoạn Ethernet cho phép mạng phát triển trong phạm vi vượt quá số lượng thiết bị tối đa mà một hub hoặc switch duy nhất có thể hỗ trợ.

Ví dụ, nếu bạn có 3 switch mạng, mỗi switch hỗ trợ 8 thiết bị, bạn có thể sử dụng 2 trong số 3 switch để kết nối với 8 hệ thống và sau đó kết nối với switch thứ ba để kết nối các mạng thành mạng 16 hệ thống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *