Kiểm tra email có bị lộ mật khẩu bằng trang web của Cục An toàn thông tin

kiem tra tai khoan 650

Sau sự việc 1,4 tỷ tài khoản email bị lộ mật khẩu vừa qua, Cục An toàn thông tin – Bộ TT&TT đã xây dựng trang web https://khonggianmang.vn cho phép người dùng có thể kiểm tra tài khoản thư điện tử của mình có bị lộ hay không.

Theo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) thuộc Bộ TT&TT, trong 1,4 tỷ tài khoản thư điện tử trên khắp thế giới, Việt Nam có 437.664 tài khoản. Các thông tin tài khoản sử dụng thư điện tử và mật khẩu bị lộ sẽ tạo điều kiện cho tin tặc chiếm đoạt tài khoản và sử dụng vào việc tấn công, đánh cắp và phá hủy hệ thống thông tin, dữ liệu.

Để kiểm tra xem email có bị lộ tài khoản không, bạn nhập email vào khung dưới đây rồi nhấn Kiểm tra nhé:

Kiểm tra tài khoản có bị lộ

Để kiểm tra xem email của mình có bị lộ mật khẩu đợt lộ thông tin của 1,4 tỷ tài khoản email nêu trên không, người dùng có thể truy cập vào trang web https://khonggianmang.vn, nhập địa chỉ mail vào ô “Kiểm tra lộ lọt thông tin tài khoản”, sau đó nhấn vào nút “Kiểm tra”. Kết quả kiểm tra sẽ được Cục An toàn thông tin gửi tới hộp thư điện tử của người dùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *