Hướng dẫn cài đặt .NET Framework 3.5 trên Windows 10

cai dat net framework 35 4

Windows 10 được cài đặt sẵn .NET framework 4.8. Tuy nhiên nhiều ứng dụng được phát triển từ Windows Vista và Windows 7 lại yêu cầu phiên bản .NET Framework v3.5 để chạy. Các ứng dụng sẽ không chạy, trừ khi bạn cài đặt đúng phiên bản .NET Framework mà ứng dụng yêu cầu.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn các cách khác nhau để cài đặt .NET Framework 3.5 trực tuyến và ngoại tuyến trong Windows 10.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với quyền admin để cài đặt .NET Framework 3.5.

Nếu bạn cần sửa chữa .NET Framework 3.5, bạn có thể gỡ cài đặt rồi cài đặt lại bằng cách sử dụng tùy chọn bên dưới.

.NET Framework là gì?

Microsoft .NET Framework là một framework phát triển phần mềm mã nguồn mở được tạo bởi Microsoft. Phiên bản đầu tiên được phát hành vào năm 2002. Nó bao gồm cả Command Language Runtime và Framework Class Library..

.NET Framework được tạo ra để giúp thiết kế các ứng dụng web và phần mềm trên nhiều ngôn ngữ dễ dàng hơn. Các nhà phát triển có thể tạo những ứng dụng cho Windows, Microsoft Azure, Windows Server và service Web XML trên một nền tảng duy nhất.

Cài đặt .NET Framework 3.5 theo nhu cầu

Tùy chọn này yêu cầu kết nối Internet để cài đặt .NET Framework 3.5.

1. Bạn có thể thấy hộp thoại cấu hình sau nếu cố gắng chạy ứng dụng yêu cầu .NET Framework 3.5. Nhấp vào Install this feature.

Nhấp vào Install this feature
Nhấp vào Install this feature

2. Nếu được UAC nhắc, hãy nhấp vào Yes.

3. Windows Features bây giờ sẽ tìm kiếm, tải xuống và cài đặt các file cần thiết cho .NET Framework 3.5 trực tuyến từ Windows Update.

4. Nhấp vào Close khi hoàn tất và cài đặt thành công.

Nhấp vào Close khi hoàn tất
Nhấp vào Close khi hoàn tất

Cài đặt .NET Framework 3.5 trong Windows Features

Tùy chọn này yêu cầu kết nối Internet để cài đặt .NET Framework 3.5.

1. Mở Control Panel (chế độ xem biểu tượng) và nhấp vào biểu tượng Programs and Features.

2. Nhấp vào liên kết Turn Windows features on or off ở phía bên trái.

Thao tác này sẽ mở file C:\Windows\System32\OptionalFeatures.exe.

3. Nếu được UAC nhắc, hãy nhấp vào Yes.

4. Chọn (hình vuông màu đen) .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0) và nhấn OK.

Chọn .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0)
Chọn .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0)

5. Nhấp vào Let Windows Update download the files for you.

6. Windows Features giờ đây sẽ tải xuống và áp dụng (cài đặt) các file cần thiết cho .NET Framework 3.5 trực tuyến từ Windows Update.

7. Nhấp vào Close khi hoàn tất.

Cài đặt .NET Framework 3.5 bằng cách tải xuống

Tùy chọn này yêu cầu kết nối Internet để cài đặt .NET Framework 3.5.

1. Truy cập trang web Download .NET Framework 3.5 SP1 của Microsoft và nhấp vào nút Download .NET Framework 3.5 SP1 Runtime trên trang web.

Nhấp vào nút Download .NET Framework 3.5 SP1 Runtime
Nhấp vào nút Download .NET Framework 3.5 SP1 Runtime

2. Lưu file dotnetfx35.exe vào desktop và chạy nó.

3. Nếu được UAC nhắc, hãy nhấp vào Yes.

4. Nhấp vào Download and install this feature.

5. Windows Features giờ đây sẽ tìm kiếm, tải xuống và cài đặt các file cần thiết cho .NET Framework 3.5 trực tuyến từ Windows Update.

6. Nhấp vào Close khi hoàn tất và cài đặt thành công.

7. Bây giờ, bạn có thể xóa file dotnetfx35.exe nếu muốn.

Cài đặt .NET Framework 3.5 trong Command Prompt

Tùy chọn này yêu cầu kết nối Internet để cài đặt .NET Framework 3.5.

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Sao chép và dán lệnh bên dưới vào Command Prompt, rồi nhấn Enter.

Dism /online /Enable-Feature /FeatureName:"NetFx3"

3. Khi cài đặt xong, bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

Cài đặt .NET Framework 3.5 trong Command Prompt
Cài đặt .NET Framework 3.5 trong Command Prompt

Cài đặt .NET Framework 3.5 trong PowerShell

Tùy chọn này yêu cầu kết nối Internet để cài đặt .NET Framework 3.5.

1. Mở PowerShell với quyền admin.

2. Sao chép và dán lệnh bên dưới vào PowerShell, rồi nhấn Enter.

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "NetFx3"

3. Khi cài đặt xong, bạn có thể đóng PowerShell nếu muốn.

Cài đặt .NET Framework 3.5 trong PowerShell
Cài đặt .NET Framework 3.5 trong PowerShell

Cài đặt .NET Framework 3.5 ngoại tuyến

Tùy chọn này không sử dụng kết nối Internet để cài đặt .NET Framework 3.5. Điều này có thể hữu ích nếu bạn không thể cài đặt .NET Framework 3.5 bằng bất kỳ tùy chọn nào khác ở trên.

1. Thực hiện một trong các hành động sau tùy thuộc vào những gì bạn muốn sử dụng:

Nếu bạn không sử dụng phương tiện có cùng bản build Windows 10 với những gì hiện được cài đặt, bạn sẽ gặp lỗi không tìm thấy file nguồn và .NET Framework 3.5 sẽ không cài đặt được.

A) Kết nối USB cài đặt Windows 10 có cùng bản build với những gì hiện được cài đặt.

Hoặc:

B) Mount ISO Windows 10 có cùng bản build với những gì hiện được cài đặt.

2. Mở This PC trong File Explorer (Win + E) và ghi lại ký tự ổ (ví dụ: “G”) của USB này hoặc ISO được mount.

Ghi lại ký tự ổ của USB hoặc ISO được mount
Ghi lại ký tự ổ của USB hoặc ISO được mount

3. Mở Command Prompt với quyền admin.

4. Nhập lệnh bên dưới vào Command Prompt và nhấn Enter.

Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /Source:<drive letter>:\sources\sxs /LimitAccess

Thay thế <drive letter> trong lệnh trên bằng ký tự ổ thực (ví dụ: “G”) từ bước 2 ở trên cho USB hoặc nguồn ISO được mount.

Ví dụ:

Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /Source:G:\sources\sxs /LimitAccess

5. Sau khi kết thúc việc cài đặt, bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

Các phiên bản .NET Framework có sẵn

Mặc dù bài viết này tập trung vào phiên bản .NET Framework 3.5 nhưng đó không phải là phiên bản duy nhất có sẵn. Kể từ tháng 8 năm 2021, phiên bản mới nhất thực sự là .NET Framework 4.8.

Danh sách hiện tại của các phiên bản cũ bao gồm:

 • .NET Framework 2.0
 • .NET Framework 3.0
 • .NET Framework 3.5 (cài đặt 3.5 cũng đồng thời cài 2.0 và 3.0)
 • .NET Framework 4.0
 • .NET Framework 4.5
 • .NET Framework 4.5.1
 • .NET Framework 4.5.2
 • .NET Framework 4.6
 • .NET Framework 4.6.2
 • .NET Framework 4.7
 • .NET Framework 4.7.1
 • .NET Framework 4.7.2

Khắc phục sự cố cài đặt

Mặc dù bạn thường không gặp bất kỳ sự cố nào khi cài đặt .NET Framework, nhưng đôi khi sự cố vẫn xuất hiện. Một số vấn đề phổ biến nhất bao gồm:

Lỗi tương thích – Nếu bạn nhận được thông báo .NET Framework không tương thích với hệ điều hành, thì phiên bản bạn đang cố gắng cài đặt không tương thích và sẽ không hoạt động. Nếu bạn biết chắc nó được hỗ trợ, hãy cài đặt bản cập nhật Windows mới nhất. Lỗi này thường xảy ra khi cố gắng cài đặt phiên bản mới hơn trên PC cũ.

Cài đặt Windows không hợp lệ – Nếu bạn không chạy bản sao Windows được cấp phép, .NET Framework hoàn toàn có thể không cài đặt được. Đăng ký bản sao của bạn hoặc cài đặt một bản sao hợp lệ là giải pháp duy nhất.

Sự cố với Windows Update – Nếu bạn gặp lỗi về số KB cụ thể hoặc cần có các bản cập nhật bổ sung, hãy cài đặt tất cả các bản cập nhật Windows mới nhất trước khi tiếp tục.

Hãy cài đặt tất cả các bản cập nhật Windows mới nhất trước khi tiếp tục
Hãy cài đặt tất cả các bản cập nhật Windows mới nhất trước khi tiếp tục

Tải xuống bị lỗi – Nếu bạn gặp bất kỳ lỗi nào về cài đặt bị hỏng, hãy kiểm tra phần Add or Remove Programs để xem có gì được cài đặt hay không. Gỡ cài đặt chúng nếu có thể. Sau đó, tải xuống theo cách thủ công phiên bản bạn cần và cài đặt theo cách đó.

Microsoft cung cấp nhiều tùy chọn khắc phục sự cố hơn cho các lỗi nâng cao hơn. Tham khảo tại:

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/install/troubleshoot-blocked-installations-and-uninstallations

Các câu hỏi thường gặp khi cài đặt .NET Framework

1. Có thể cài đặt nhiều phiên bản .NET Framework không?

Có, bạn có thể cài đặt nhiều phiên bản .NET Framework. Các ứng dụng khác nhau yêu cầu những phiên bản khác nhau và có thể tồn tại hòa bình trên cùng một PC. Nhưng lưu ý chỉ cài đặt các phiên bản .NET Framework mà bạn thực sự cần.

2. Các phiên bản .NET Framework được hỗ trợ trong bao lâu?

.NET Framework 3.5 SP1 được hỗ trợ đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2028. Điều này lý tưởng cho các ứng dụng cần phiên bản 2.0, 3.0 và/hoặc 3.5. Chúng được hỗ trợ lâu dài vì đó là phiên bản cũ phổ biến và ổn định nhất.

Các phiên bản 4.0 đến 4.5.1 không còn được hỗ trợ. Các phiên bản 4.5.2 đến 4.6.1 wukk sẽ ngừng hỗ trợ vào ngày 26 tháng 4 năm 2022.

Các phiên bản 4.6.2 trở lên hiện không được liệt kê ngày kết thúc hỗ trợ.

3. Có thể kiểm tra tính tương thích bằng cách nào?

Nếu không chắc liệu PC của mình có hỗ trợ phiên bản .NET Framework cụ thể mà bạn muốn cài đặt hay không, bạn có thể dễ dàng kiểm tra. Microsoft có một danh sách các dependency và yêu cầu hệ thống cho mọi phiên bản .NET Framework. Hướng dẫn chi tiết vui lòng tham khảo bài viết: Cách kiểm tra phiên bản .NET Framework trên máy tính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *