Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì? DBMS là gì?

he quan tri co so du lieu 200 size 80x80 znd

DBMS là gì?

DBMS là viết tắt của Database Management System, dịch sang tiếng Việt là Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu. DBMS là phần mềm được thiết kế để có thể xác định, tiến hành các thao tác, truy xuất và quản lý dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu. DBMS thường có khả năng tự thao tác với dữ liệu, định dạng dữ liệu, tên trường, cấu trúc bản ghi và cấu trúc tệp. Nó cũng xác định các quy tắc để xác nhận và thao tác với dữ liệu.

Với DBMS, người dùng có thể thao tác sửa/xóa/thêm dữ liệu mà không còn cần các chương trình khung. Các ngôn ngữ lập trình truy vấn như SQL thường đi kèm với DBMS để lập trình viên dễ dàng tương tác với dữ liệu họ cần.

Một vài DBMS phổ biến:

  • MySQL
  • SQL Server
  • Oracle
  • dBASE
  • FoxPro

Nói một cách đơn giản, Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu có chức năng lưu trữ và quản lý dữ liệuNói một cách đơn giản, Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu có chức năng lưu trữ và quản lý dữ liệu

Chi tiết hơn về Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu

DBMS nhận các lệnh từ Quản trị viên Cơ sở dữ liệu và theo đó thiết lập hệ thống thực hiện các thay đổi cần thiết. Các lệnh mà quản trị viên có thể đưa ra bao gồm tải thêm lên, lấy xuống hoặc sửa đổi dữ liệu hiện có trên hệ thống.

Một DBMS luôn có tính chất độc lập về mặt dữ liệu. Bất kỳ thay đổi nào về phương thức lưu trữ và định dạng đều được thực hiện mà không sửa đổi toàn bộ ứng dụng. Dưới đây là 4 dạng tổ chức cơ sở dữ liệu nổi bật nhất:

  • Cơ sở dữ liệu quan hệ: Dữ liệu được tổ chức dưới dạng các bảng độc lập có tính logic. Mối quan hệ giữa các bảng được thể hiện thông qua dữ liệu được chia sẻ. Dữ liệu trong một bảng có thể tham chiếu dữ liệu trong các bảng khác, duy trì tính toàn vẹn của các liên kết giữa chúng. Tính năng này được gọi là tính toàn vẹn tham chiếu, một khái niệm quan trọng trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Các hành động như “select” và “join” có thể được thực hiện trên các bảng dữ liệu. Đây là kiểu tổ chức cơ sở dữ liệu đang được sử dụng rộng rãi nhất.
  • Cơ sở dữ liệu phẳng: Dữ liệu được tổ chức trong một loại bản ghi với một số trường nhất định. Kiểu cơ sở dữ liệu này gặp nhiều lỗi hơn do tính chất lặp của dữ liệu.
  • Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng: Dữ liệu được tổ chức theo cách giống như những gì chúng ta thấy ở ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Một đối tượng có các dữ liệu và phương thức trong khi một nhóm đối tượng tương tự nhau có chung dữ liệu và phương thức.
  • Cơ sở dữ liệu phân cấp: Dữ liệu được tổ chức với các mối quan hệ phân cấp. Nó trở thành một mạng lưới phức tạp nếu một trong các mối quan hệ bị vi phạm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *