Đoạn văn trong HTML

tai

Phần tử <p> trong HTML được dùng để định nghĩa một đoạn văn bản.

Ví dụ

<p>Quản trị mạng.</p><p>Đây là trang tin tức, thủ thuật công nghệ.</p>

Lưu ý là trình duyệt sẽ tự động thêm khoảng trắng (lề) trước và sau một đoạn văn bản.

HTML hiển thị ra sao?

Bạn không thể biết chắc được HTML sẽ hiển thị ra sao, tùy vào kích thước màn hình lớn hay nhỏ, cửa sổ trình duyệt mở hay thu hẹp có thể cho ra kết quả khác nhau.

Với HTML, bạn không thể thay đổi cách hiển thị bằng cách thêm khoảng trống hay thêm dòng trong đoạn mã HTML vì trình duyệt sẽ tự động xóa chúng khi hiển thị trang.

Ví dụ như 2 đoạn mã dưới đây sẽ hiển thị giống nhau.

<p> Quản trị mạng là trang thủ thuật công nghệ, tin tức công nghệ, khoa học. </p>
<p> Quản trị mạnglà trang thủ thuật công nghệ, tin tức công nghệ, khoa học. </p>

Đừng quên thẻ đóng

Hầu hết trình duyệt vẫn hiển thị đúng dù bạn quên thẻ đóng, nhưng đừng quá chủ quan vì đôi khi thiếu thẻ đóng có thể gây ra lỗi.

Xuống dòng trong HTML

Phần tử <br> trong HTML định nghĩa việc xuống dòng. Hãy dùng <br> nếu muốn bắt đầu đoạn mới trong văn bản bằng cách xuống dòng.

Ví dụ

<p>Quản trị mạng<br>là trang thủ thuật, tin tức công nghệ.</p>

Thẻ <br> là phần tử rỗng, nghĩa là không cần có thẻ đóng.

Lưu ý khi hiển thị thơ

Nếu bạn viết thơ mà không ngắt dòng, như trong đoạn mã dưới đây thì chúng sẽ chỉ hiển thị thành một đoạn văn, dù bạn nhìn có vẻ là đoạn thơ.

<p>Sóng bắt đầu từ gióGió bắt đầu từ đâuEm cũng không biết nữaKhi nào ta yêu nhau.</p>

Phần tử <pre> trong HTML

Phần tử <pre> được dùng để định nghĩa đoạn văn bản trước khi được định dạng. Văn bản bên trong <pre> sẽ hiển thị theo font với chiều rộng cố định (thường là Courier) và giữ nguyên các khoảng trống, ngắt dòng).

<pre>Sóng bắt đầu từ gióGió bắt đầu từ đâuEm cũng không biết nữaKhi nào ta yêu nhau.</pre>
Đây là hình ảnh hiển thị trên trình duyệt
Đây là hình ảnh hiển thị trên trình duyệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *