Coreldraw 12: Vẽ ô tô thể thao

hinh12 size 300x0 znd

Bước 1: Vẽ hình dạng và tô màu chiếc xe

– Chọn công cụ Bezier vẽ dáng chiếc xe (hình 1)

– Vẽ tiếp các phần bên dưới của chiếc xe (hình 2, 3)

hinh– Tô màu hình 1 bằng cách: chọn công cụ Fill Tool – Fountain Fill

+ Type: chọn Linear

+ Option: chọn góc xoay Angle: 90 độ

+ Color Blend: chọn Custom (tô chuyển sắc)

Chọn màu bắt đầu với công thức: C: 30; K:40

Màu kết thúc là màu trắng (hình 4, 5)

hinh4
Hình 4

hinh5
Hình 5

– Tô màu hình 2: chọn công cụ Fill Tool – Fountain Fill

+ Type: chọn Linear

+ Option: Angle: 90 độ; Edge Pad: 25%

+ Color Blend: chọn Custom (tô chuyển sắc)

Trên thanh chuyển sắc chọn màu:

Điểm đầu: C: 30; K: 40

Điểm hai: C: 30; K: 40

Điểm ba: trắng

Điểm cuối: C: 20; K: 30 (hình 6, 7)

hinh6
Hình 6

hinh7
Hình 7

– Tô màu hình 3: chọn công cụ Fill Tool – Fountain Fill

+ Type: chọn Linear

+ Option: Angle: 90 độ

+ Color Blend: chọn Custom (tô chuyển sắc)

Trên thanh chuyển sắc chọn màu:

Điểm đầu: C: 80; K: 90

Điểm hai: C: 80; K: 90

Điểm ba: trắng

Điểm cuối: C: 30; K: 40 (hình 8, 9)

hinh8
Hình 8

hinh9
Hình 9

– Gắn hình 1, 2, 3 lại

– Vẽ phần mui xe và kiếng (hình 10)

– Vẽ kiếng trước và tô màu Fountain Fill

+ Type: chọn Linear

+ Option: Angle: -180 độ;

+ Color Blend: chọn Two color:

+ From: C:15; K:20

+ To: trắng

– Vẽ kiếng cửa xe

+ Type: chọn Linear

+ Option: Angle: -90 độ;

+ Color Blend: chọn Two color:

+ From: C:20; K:50

+ To: C:5; K:10 (hình 11)

hinh10
Hình 10

hinh11
Hình 11

 

– Trên thanh công cụ chọn công cụ Interactive Transparency Tool tạo độ trong suốt của kiến

hinh12
Hình 12

– Trên thanh thuộc tính của công cụ Interactive Transparency Tool:

+ Transparency Type: Uniform

+ Transparency Operation: Normal

+ Starting Transparency: chọn 50 (hình 12)

(còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *