Corel Draw: Vẽ logo Hàng Việt Nam chất lượng cao

H6a size 80x80 znd

Bước 1
– Nhấn F7 để chọn công cụ Ellipse tool. Vẽ hai vòng tròn đồng tâm.
– Chọn cả 2 đường tròn, dùng lệnh combine (Ctrl+L) hoặc dùng menu Arrange\Combine. Tô màu trắng cho khoảng giữa 2 vòng tròn (Hình 1).

H1
Hình 1

Bước 2:
– Nhấn F5, chọn công cụ Bezier tool, vẽ hình đa giác như (Hình 2).

H2
Hình 2

Bước 3:
– Chọn hình đa giác vừa vẽ, Nhấn F10 để chọn công cụ Shape tool. Click chuột lên một cạnh bất kỳ của hình đa giác, Trên thanh công cụ chọn Convert Line to Curve, uốn cong cạnh vừa chọn sao cho phù hợp.
– Các cạnh còn lại của đa giác làm tương tự như bước 3 (Hình 3).

H3
Hình 3

Bước 4:
– Nhấn phím A, chọn công cụ Star tool để vẽ ngôi sao. Copy ngôi sao vừa vẽ thành một bản mới cùng kích cỡ. Tô ngôi sao phía trên màu đỏ, ngôi sao phía dưới màu đen. Để ngôi sao phía dưới lệch về bên phải và xuống dưới một chút so với ngôi sao ở trên, nhằm tạo bóng đổ. Tô hình đa giác đã được chỉnh sửa thành màu đỏ như (Hình 4).

H4
Hình 4

Bước 5
– Gõ chữ “HÀNG VIỆT NAM”.
– Trong khi dòng chữ này đang được chọn, chọn lệnh Text\Fit Text To Path từ menu Text.
– Rê trỏ chuột vào đường tròn bên trong, nhấn chuột trái.(Hình 5).

H5
Hình 5

Bước 6
– Chữ “CHẤT LƯỢNG CAO” làm tương tự như bước 5

H6a
Hình 6a

– Ở Mirro Text: click vào Mirro Horizontally, sau đó click vào Mirro Vertically
– Chỉnh các thông số Distance from Path, Horizontal Offset để chữ “CHẤT LƯỢNG CAO” xoay vào vị trí như ý.

H6b
Hình 6b

– Gõ vào chữ “DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN” đặt chữ này phía dưới logo.
Bước 7
– Nhấn F6 để chọn công cụ Rectangle tool, vẽ hình chữ nhật, tô màu vàng, Nhấn Ctrl+End để đưa đối tượng này xuống dưới cùng.
– Nhấn Ctrl+A để chọn tất cả các đối tượng. Chọn công cụ Outline tool\No Outline để bỏ tất cả các đường viền. Nhấn Ctrl+G để nhóm tất cả các đối tượng.(Hình 7)

H7
Hình 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *