Corel Draw: Vẽ biểu tượng Hội nghị APEC Việt Nam 2006

crd1 size 300x0 znd

Nhân dịp diễn đàn kinh tế Châu Á Thái Bình Dương – APEC 2006 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, chúng ta sẽ cùng học cách vẽ biểu tượng chính thức của diễn đàn lần này.

Bước 1: Vẽ nửa trên của biểu tượng hình chiếc nón

– Chọn công cụ Bezier Tool crd10 rồi vẽ các đoạn thẳng liên tiếp để tạo nên 1 hình tam giác

– Chọn công cụ chỉnh node (Shape Tool – F10 crd9)

– Click chọn cạnh đáy của tam giác, trên thanh thuộc tính của công cụ Shape Tool chọn ô Convert Line to Curve crd8 rồi uốn uốn cong đoạn thẳng này

– Chọn hình rồi click chuột phải và chuột trái vào biểu tượng màu vàng để tô màu cho nền và đường viền

crd7

Bước 2: Vẽ nửa dưới của biểu tượng hình chiếc nón

– Tương tự bước 1 bạn chọn công cụ Bezier Tool crd10 rồi vẽ 1 hình tam giác

– Chọn công cụ chỉnh node (Shape Tool – F10 crd9)

– Click chọn cạnh đáy hoặc cạnh bên trái của tam giác, trên thanh thuộc tính của công cụ Shape Tool chọn ô Convert Line to Curve crd8 rồi uốn uốn cong các đoạn thẳng này

– Tô màu nền và đường viền bằng màu xanh

crd6

Bước 3: Vẽ biểu tượng vòng cung

– Chọn công cụ 3 Point Curve Tool crd5 rồi vẽ 2 đường cánh cung có chung điểm đầu và điểm cuối

– Điều chỉnh các đường cánh cung cho phù hợp rồi tô màu vàng

crd4

Bước 4: Viết chữ

– Chọn công cụ Text Tool – F8 crd3 rồi viết 2 chữ là APEC và VIETNAM 2006

– Chọn Font và kích cỡ chữ cho phù hợp rồi tô màu đỏ cho chữ APEC, màu xanh cho chữ VIETNAM 2006

crd2

Bước 5: Hoàn thiện

– Di chuyển sắp xếp các hình để hoàn thành tác phẩm

– Chọn tất cả các hình, click phải chuột rồi chọn Group để nhóm tất cả các hình thành 1 hình duy nhất

crd1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *