Code JavaScript tạo biểu đồ & đồ thị sai số

JavaScritp chart 7 size 300x0 znd

JavaScript Error Chart được sử dụng để hiển thị độ không đảm bảo hoặc tính biến thiên của dữ liệu và được sử dụng trên biểu đồ để chỉ ra điều tương tự trong phép đo được báo cáo.

Biểu đồ sai số hay độ sai có thể được kết hợp với tất cả các biểu đồ có trục bao gồm Đường, Cột, Thanh, Vùng, v.v. Nó hỗ trợ hiệu ứng động, thu phóng, xoay và hiển thị trên tất cả các trình duyệt, thiết bị thông dụng.

Ví dụ bên dưới minh họa một mẫu biểu đồ độ sai được tạo bằng JavaScript kết hợp biểu đồ cột. Bạn cũng sẽ code nguồn để tham khảo và chỉnh sửa như ý muốn.

Biểu đồ độ sai

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {
var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
animationEnabled: true,
title:{
text: "Tuổi thọ trung bình của máy móc"
},
axisY:{
title: "Tuổi thọ (theo năm)"
},
toolTip: {
shared: true
},
data: [{
type: "column",
name: "Tuổi thọ trung bình",
toolTipContent: "{label} <br> <b>{name}:</b> {y} years",
dataPoints: [
{ y: 14, label: "Máy giặt" },
{ y: 16, label: "Tủ lạnh" },
{ y: 12, label: "Bình nóng lạnh" },
{ y: 35, label: "Nồi hơi công nghiệp" },
{ y: 11, label: "Vô tuyến" },
{ y: 18, label: "Điện xoay chiều" },
{ y: 9, label: "Máy rửa bát" }
]
},
{
type: "error",
name: "Tính biến động",
toolTipContent: "<b>{name}:</b> {y[0]} - {y[1]} years",
dataPoints: [
{ y: [13, 16], label:"Máy giặt" },
{ y: [14, 17], label:"Tủ lạnh" },
{ y: [9, 13], label:"Bình nóng lạnh" },
{ y: [30, 36], label:"Nồi hơi công nghiệp" },
{ y: [9, 12], label:"Vô tuyến" },
{ y: [15, 20], label:"Điện xoay chiều" },
{ y: [8, 10], label:"Máy rửa bát" }
]
}]
});
chart.render();
}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://cdn.canvasjs.com/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *