Chia sẻ sourcode game săn mồi miễn phí

home 2

Chắc hẳn mọi người cũng đã quá quen thuộc với game rắn săn mồi. Bài viết hướng dẫn mọi người làm game này bằng Html Css Javascript. Qua đó, bạn sẽ nắm vững hơn một số khái niệm trong Javascript trong tựa game con rắn.

Bài viết hướng dẫn các bạn làm game snake đơn giản bằng HTML + CSS + Javascript, chỉ cần có hiểu biết cơ bản về 3 ngôn ngữ này (chủ yếu là JS) là có thể tạo được game này rồi nhé. Bài viết chủ yếu hướng đến mục đích học tập.

Tải code tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *