Cách thêm hình dạng Shape

Word

Khi làm việc trong Word, bạn có thể chèn nhiều hình dạng như các mũi tên, chú thích, hình vuông, hình sao,…Việc thêm hình dạng (shapes) vào trong Word không còn mới mẻ nhưng với những hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp dưới đây, bạn sẽ có được những tài liệu đẹp mắt và thú vị hơn.

Chèn hình dạng trong word 

Bước 1: Chọn tab Insert, sau đó nhấp chọn mục Shape. Menu chi tiết chứa nhiều hình dạng sẽ xuất hiện.

Bước 2: Nhấp chọn hình dạng mà bạn muốn.

Insert > Shapes

Bước 3: Nhấp và kéo hình dạng vào vị trí mong muốn để thêm hình dạng vào tài liệu.

Nhấp vào kéo hình dạng vào vị trí mong muốn trong tài liệu

Bạn cũng có thể thêm văn bản vào hình dạng. Khi văn bản xuất hiện trong tài liệu, bạn có thể gõ chữ, sau đó sử dụng các tùy chọn định dạng trong tab Home để thay đổi phông chữ, kích thước và màu của văn bản.

Thay đổi thứ tự của các hình dạng

Nếu một hình dạng chèn lên một hình khác, bạn có thể thay đổi thứ tự để hình dạng mình muốn xuất hiện phía trước. Bạn có thể sử dụng Bring to Front hoặc Send to Back để tùy chỉnh lệnh.

Bước 1: Nhấp chuột phải vào hình bạn muốn di chuyển. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ để hình trái tim xuất hiện phía sau ribbon, do đó, nhấp chuột phải vào hình trái tim.

Nhấp chuột phải vào hình trái tim

Bước 2: Trong trình đơn hiện ra, nhấp chọn Bring to Front hoặc Send to Back. Nhấp vào tùy chọn thứ tự mong muốn. Ở đây chúng ta sẽ chọn Send to Back. Thứ tự của các hình dạng đã thay đổi như mong muốn.

Thứ tự xuất hiện của hình dạng sau khi tùy chỉnh

Thay đổi kích thước hình dạng

Bước 1: Chọn hình dạng bạn muốn thay đổi kích cỡ. Các điểm tùy chỉnh kích thước sẽ xuất hiện ở các góc và các mặt của hình dạng đó.

Bước 2: Nhấp vào kéo các điểm tùy chỉnh trên hình dạng đến khi đạt được kích thước mong muốn.

Bước 3: Để xoay hình dạng, nhấp vào kéo biểu tượng xoay tròn trên hình dạng.

Xoay hướng của hình dạng

Chú ý: Những điểm màu vàng trên hình dạng cho phép bạn thay đổi vị trí của các nếp gấp.

Chỉnh sửa hình dạng

Word cho phép bạn chỉnh sửa các hình dạng theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể thay đổi hình dạng này thành một hình dạng khác, định dạng kiểu dáng và màu sắc của hình dạng cũng như thêm các hiệu ứng khác nhau.

Thay đổi kiểu dáng của hình dạng

Bước 1: Chọn hình mà bạn muốn thay đổi.

Bước 2: Trên tab Format, nhấp chọn mũi tên thả xuống More trong nhóm Shape Styles.

Trên tab Format, nhấp chọn mũi tên thả xuống trong nhóm Shape Styles

Bước 3: Trong menu thả xuống, chọn style hình dạng mà bạn muốn sử dụng.

Chọn Style mà bạn muốn sử dụng cho hình dạng

Kết quả hình dạng sau khi được đổi kiểu dáng mới.

Kết quả hình dạng sau khi được đổi kiểu dáng mới

Thay đổi màu nền của hình dạng

Bước 1: Chọn hình mà bạn muốn thay đổi (ở đây, chúng ta sẽ chọn hình trái tim).

Bước 2: Trong tab Format, nhấp chọn mũi tên thả xuống trong mục Shape Fill. Chọn màu mà bạn muốn sử dụng. Để xem nhiều màu hơn, nhấp chọn More Fill Colors.

Nhấp chọn màu muốn thay đổi cho hình dạng trong mục Shape Fill

Kết quả sau khi được đổ màu.

Kết quả sau khi được đổ màu

Nếu bạn muốn sử dụng kiểu đổ màu khác, hãy chọn Gradient hoặc Texture từ trình đơn thả xuống. Bạn cũng có thể chọn No Fill để làm cho hình dạng trong suốt.

Thay đổi outline (màu viền) của hình dạng

Bước 1: Chọn hình muốn thay đổi (hình ribbon). Trên tab Format, nhấp chọn mũi tên hướng xuống Shape Outline.

Bước 2: Chọn màu mà bạn muốn sử dụng. Nếu bạn muốn làm đường viền hình dạng trong suốt thì nhấp chọn No Outline.

Nhấp chọn màu viền trong mục Shape Outline

Kết quả sau khi thay đổi

Kết quả sau khi thay đổi

Bên cạnh đó, trong menu thả xuống, bạn có thể thay đổi độ dày (Weight) của đường viền nữa.

Thêm hiệu ứng cho hình dạng

Bước 1: Chọn hình muốn thay đổi (hình trái tim). Sau đó, trong tab Format, nhấp chọn mũi tên thả xuống trong mục Shape Effects. Trong menu hiện ra, nhấp chọn vào kiểu hiệu ứng mà bạn muốn thêm.

Nhấp chọn hiệu ứng trong mục Shape Effect

Kết quả sau khi thay đổi.

Kết quả sau khi thay đổi

Thay một hình dạng khác

Bước 1: Chọn hình mà bạn muốn thay đổi. Tab Format sẽ xuất hiện.

Chọn hình muốn thay đổi

Bước 2: Trong tab Format, nhấp chọn lệnh Edit Shape. Trong menu xuất hiện, nhấp chuột vào Change Shape và chọn hình dạng muốn thay thế.

Format > Edit Shape > Change Shape và nhấp chọn hình muốn thay thế

Kết quả sau khi thay đổi.

Kết quả sau khi thay đổi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *