Cách sử dụng Style

Word

Style trong Word là gì? Bài viết sẽ cung cấp cho bạn những điều cần biết về cách dùng Style trong Microsoft Word.

Kể từ khi Microsoft Word ra đời, công việc soạn thảo tài liệu đã trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Nhờ công cụ này, bạn có thể biên soạn tài liệu ngay trên máy máy tính. Sau đó, có thể dùng những công cụ sẵn có để định dạng văn bản như ý muốn.

Về cơ bản, khi soạn thảo văn bản trong Microsoft Word, bạn có thể thay đổi font, căn chỉnh lề, chèn ảnh/link, tạo heading, mục lục, đánh số trang và các tính năng cần thiết khác để có một tài liệu chuyên nghiệp.

Style là một trong số tính năng nổi bật của Microsoft Word. Nó gần như được sử dụng ở mọi văn bản. Một style là kết hợp được xác định trước kiểu font, màu sắc và kích thước mà có thể được áp dụng có bất kỳ nội dung nào trong tài liệu. Style có thể giúp tài liệu của bạn trông chỉn chu, trang trọng hơn. Bạn cũng có thể dùng các thuộc tính trong style để nhanh chóng thay đổi đồng thời một số dữ liệu trong tài liệu.

I. Áp dụng một Style cho văn bản

1. Chọn văn bản bạn muốn định dạng hoặc đặt con trỏ chuột ở đầu dòng.

Chọn văn bản bạn muốn định dạng hoặc đặt con trỏ chuột ở đầu dòng.

2. Trong nhóm Styles trên tab Home (Trang chủ), hãy nhấp vào mũi tên thả xuống More.

Trong nhóm Styles trên tab Home (Trang chủ), hãy nhấp vào mũi tên thả xuống More

3. Chọn Style mà bạn muốn từ trình đơn thả xuống.

Chọn Style mà bạn muốn từ trình đơn thả xuống.

4. Văn bản sẽ xuất hiện theo Style đã chọn.

Văn bản sẽ xuất hiện theo Style đã chọn.

II. Áp dụng một bộ style

Bộ style bao gồm sự kết hợp giữa tiêu đề, heading và các kiểu đoạn. Bộ style cho phép bạn định dạng tất cả các phần trong tài liệu cùng một lúc thay vì sửa đổi từng phần một cách riêng biệt.

1. Từ tab Design (Thiết kế), hãy nhấp vào mũi tên More thả xuống trong nhóm Document Formatting.

Từ tab Design (Thiết kế), hãy nhấp vào mũi tên More thả xuống trong nhóm Document Formatting

2. Chọn bộ Style bạn muốn từ trình đơn thả xuống.

Chọn bộ Style bạn muốn từ trình đơn thả xuống.

3. Bộ Style đã chọn sẽ được áp dụng cho toàn bộ tài liệu của bạn.

Bộ Style đã chọn sẽ được áp dụng cho toàn bộ tài liệu của bạn.

III. Thay đổi Style

1. Xác định vị trí và nhấp chuột phải vào Style mà bạn muốn thay đổi trong nhóm Styles, sau đó chọn Modify từ trình đơn thả xuống.

Chọn Modify từ trình đơn thả xuống.

2. Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Thực hiện các thay đổi định dạng mong muốn, chẳng hạn như kiểu phông chữ, kích thước và màu sắc. Nếu muốn, bạn cũng có thể thay đổi tên của Style. Nhấp vào OK để lưu các thay đổi của bạn.

Một hộp thoại sẽ xuất hiện

3. Style sẽ được sửa đổi.

Style sẽ được sửa đổi.

  • Khi sửa đổi một Style, bạn đang thay đổi mọi cách thể hiện của Style đó trong tài liệu. Trong ví dụ bên dưới, chúng tôi đã sửa đổi style Normal để sử dụng cỡ chữ lớn hơn. Bởi vì cả hai đoạn văn sử dụng style Normal, chúng đã được cập nhật tự động để sử dụng kích thước mới.

Sửa đổi một Style

IV. Tạo một Style mới

1. Nhấp vào mũi tên ở góc dưới cùng bên phải của nhóm Styles.

Nhấp vào mũi tên ở góc dưới cùng bên phải của nhóm Styles.

2. Khung tác vụ Styles sẽ xuất hiện. Chọn nút New Style (Kiểu mới) ở phía dưới cùng cửa sổ tác vụ.

Chọn nút New Style (Kiểu mới) ở phía dưới cùng cửa sổ tác vụ.

3. Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Nhập tên cho Style, chọn định dạng văn bản mong muốn và sau đó nhấp vào OK.

Nhập tên cho Style, chọn định dạng văn bản mong muốn và sau đó nhấp vào OK

4. Style mới sẽ được áp dụng cho văn bản đang được chọn. Nó cũng sẽ xuất hiện trong nhóm Styles.

Style mới sẽ được áp dụng cho văn bản đang được chọn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *