Cách sử dụng PuTTY trên router và switch của Cisco

dung putty tren cisco router va switch size 300x0 znd

Trước đây, HyperTerminal là phần mềm giả lập giúp bạn giao tiếp với router hoặc switch và cung cấp giao diện dòng lệnh của router hoặc switch. Phần mềm HyperTerminal có sẵn cho các hệ điều hành từ Windows Vista trở về trước. Các phiên bản sau đó không còn HyperTerminal nữa. Do đó, cần có phần mềm giả lập mới để giao tiếp, cấu hình, quản lý và giám sát các router và switch của Cisco. PuTTY được tạo ra để phục vụ mục đích này.

PuTTY, một mã nguồn mở, là một giao thức ứng dụng truyền file qua mạng. Nó hỗ trợ các giao thức như Telnet, SSH, SCP, rlogin, v.v… Ban đầu, Putty được thiết kế cho nền tảng Windows và sau đó nó được phát triển cho các hệ điều hành khác nhau.

Sau đây là cách sử dụng PuTTY trên router và switch của Cisco.

Chuẩn bị

– Nhấp vào liên kết sau để tải xuống PuTTY.

– Đảm bảo rằng bạn có kết nối console chính xác với router hoặc switch Cisco. Kết nối giắc RJ45 của cáp console với cổng console của router hoặc switch Cisco. Kết nối đầu kia với cổng Serial của máy tính.

Cách sử dụng PuTTY trên router và switch của Cisco

1) Sau khi tải xuống PuTTY, kết nối cáp console với router hoặc switch Cisco, nhấp đúp vào putty.exe để thực thi nó. Mở rộng Connection > Serial. Nhập số cổng bên trong hộp văn bản “Serial line to connect to”. Số cổng là COM4 trong ví dụ dưới đây. Số cổng có thể khác trên máy tính của bạn. Nhập số cổng chính xác khi bạn kết nối từ máy tính của mình. Nhập các giá trị khác như hình dưới đây.

  • Bits per sec: 9600
  • Data bits: 8
  • Parity: none
  • Stop bits: 1
  • Flow control: none
Nhập các giá trị
Nhập các giá trị

2) Nhấp vào Session và chọn Serial. Xác minh xem bạn có thể thấy số cổng và tốc độ truyền (9600) mà bạn đã chọn trước đó hay không. Nhấp vào “Open” để kết nối với router Cisco hoặc switch IOS.

Nhấp vào "Open" để kết nối
Nhấp vào “Open” để kết nối

3) PuTTY hiện đã được kết nối với Cisco IOS và bây giờ bạn có thể cấu hình, giám sát hoặc quản lý router hoặc switch của Cisco bằng cách sử dụng PuTTY.

PuTTY hiện đã được kết nối với Cisco IOS
PuTTY hiện đã được kết nối với Cisco IOS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *