Cách khắc phục lỗi tùy chọn “Choose Where to Get Apps” biến mất trong Windows

choose where to get apps bien mat size 300x0 znd

Cài đặt ứng dụng trên thiết bị Windows của bạn thường là một quá trình đơn giản nhưng đôi khi, bạn có thể gặp khó khăn, đặc biệt là khi chọn nơi tải xuống ứng dụng. Tùy chọn “Choose where to get apps” trong Windows cho phép bạn kiểm soát nguồn cài đặt ứng dụng.

Dưới đây, bài viết sẽ xem xét các giải pháp có thể áp dụng khi tùy chọn này bị thiếu trong ứng dụng Windows Settings.

1. Tắt S Mode

Windows S Mode là một phiên bản Windows được sắp xếp hợp lý mang lại hiệu suất và bảo mật tốt hơn. Nó chỉ cho phép người dùng tải xuống ứng dụng từ Microsoft Store và sử dụng Microsoft Edge để duyệt.

Nếu bạn đã bật S Mode trong Windows, thì bạn có thể không sử dụng được tùy chọn “Choose where to get apps” vì lý do đó. Đây là cách bạn có thể tắt S Mode để khắc phục sự cố:

1. Nhấn các phím Win + I cùng nhau để mở Windows Settings.

2. Chọn System > Activation.

Tùy chọn Activation
Tùy chọn Activation

3. Trong phần Switch to Windows 11 Pro, nhấp vào Go to the Store.

4. Trong trang Switch out of S mode, nhấp vào nút Get.

Khi quá trình hoàn tất, hãy kiểm tra xem bây giờ bạn có thể sử dụng tùy chọn mong muốn hay không.

2. Sửa đổi registry

Ngoài ra, bạn cũng có thể sửa đổi key ConfigureAppInstallControl trong Registry Editor. Tuy nhiên, trước khi tiếp tục, bạn nên tạo một bản sao lưu Registry để đảm bảo an toàn.

Khi đã xong, hãy tiếp tục với các bước bên dưới:

1. Nhấn tổ hợp phím Win + R để mở Run.

2. Nhập “regedit” trong Run và nhấp Enter.

3. Nhấp vào Yes trong lời nhắc User Account Control.

4. Bên trong Registry Editor, điều hướng đến vị trí bên dưới:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\SmartScreen

5. Di chuyển sang bên phải và xóa các key ConfigureAppInstallControl và ConfigureAppInstallControlEnabled.

Xóa key
Xóa key

6. Đóng Registry Editor và khởi động lại PC.

Hy vọng rằng khi khởi động lại, bạn sẽ có thể sử dụng tùy chọn “Choose where to get apps”.

3. Sử dụng Group Policy Editor

Bạn cũng có thể thực hiện các thay đổi tương tự trong Group Policy Editor nếu bạn gặp sự cố với registry. Đây là cách bạn có thể tiến hành:

1. Nhấn tổ hợp phím Win + R để mở Run.

2. Nhập “gpedit.msc” trong Run và nhấp Enter.

3. Nhấp vào Yes trong lời nhắc User Account Control.

4. Khi bạn đã ở trong GPE, hãy điều hướng đến vị trí bên dưới:

Computer Configuration/ Administrative Templates/ Windows Components/ Windows Defender SmartScreen/ Explorer

5. Nhấp vào Configure app install control trong ngăn bên phải.

Vô hiệu hóa policy
Vô hiệu hóa policy

6. Chọn Not Configured và nhấp vào Apply > OK để lưu các thay đổi.

Chọn Not Configured
Chọn Not Configured

4. Các bản sửa lỗi bổ sung cần thử

Nếu các bản sửa lỗi được liệt kê ở trên không hiệu quả với bạn, thì có khả năng sự cố xảy ra với chính Microsoft Store.

Dưới đây là một số tình huống mà sự cố Microsoft Store có thể ảnh hưởng đến tùy chọn “Choose where to get apps”:

  • Các lỗi liên quan đến Store: Nếu Microsoft Store gặp lỗi hoặc trục trặc, nó có thể ảnh hưởng đến khả năng cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng. Do đó, tùy chọn “Choose where to get apps” có thể không hoạt động chính xác.
  • Các vấn đề về tài khoản hoặc giấy phép Store: Nếu có các vấn đề liên quan đến cấp phép hoặc tài khoản với tài khoản Microsoft Store của bạn, điều đó có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng hoặc chức năng của tùy chọn đang được xem xét. Tùy chọn này có thể bị hạn chế hoặc không truy cập được cho đến khi vấn đề cấp phép hoặc tài khoản được giải quyết.

Trong trường hợp này, bài viết khuyên bạn nên bắt đầu bằng cách kiểm tra các bản cập nhật của Microsoft Store và tải chúng xuống. Bạn cũng có thể reset Store cache. Nếu không có gì hữu ích, hãy tiếp tục và đăng ký lại Microsoft Store. Hy vọng rằng một trong những cách khắc phục này sẽ giúp bạn khắc phục sự cố cơ bản và đưa tùy chọn “Choose where to get apps” trở lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *