Cách gạch chân chữ trong Canva

Canva gach chan chu 700 size 300x0 znd

Khi thiết kế trên Canva, bạn có rất nhiều lựa chọn chỉnh sửa để thiết kế hình ảnh theo ý tưởng của mình. Một số lựa chọn chỉnh sửa cơ bản cũng tạo nên điểm khác biệt cho Canva, chẳng hạn gạch chân chữ trong Canva. Thao tác gạch chân chữ trong Canva cũng vô cùng đơn giản, như khi chúng ta định dạng chữ trong Word, hoặc ở bất kỳ ứng dụng nào. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn gạch chân chữ trong Canva.

Hướng dẫn gạch chân chữ trong Canva

Bước 1: Bạn đăng nhập vào tài khoản Canva của mình và sau đó mở thiết kế đã có trên trang web, hoặc thiết kế mới để chỉnh sửa. Sau đó bạn nhập chữ vào trong mẫu thiết kế của mình. Để chỉnh sửa chữ, chúng ta sẽ bôi đen chữ muốn gạch chân.

Chọn chữ muốn gạch chân trong Canva

Bước 2: Sau đó bạn nhìn lên thanh công cụ trong giao diện, nhấn vào biểu tượng chữ U gạch chân để định dạng cho chữ trong thiết kế.

Biểu tượng gạch chân trong Canva

Kết quả chúng ta sẽ nhìn thấy chữ được gạch chân như hình dưới đây.

Gạch chân trong Canva

Bước 3: Nếu bạn chỉ muốn gạch chân 1 từ thì chỉ cần bôi đen từ đó rồi cũng nhấn vào biểu tượng U gạch dưới để gạch chân chữ trong Canva.

Gạch chân 1 từ trong Canva

Để bỏ gạch chân chữ trong Canva, bạn chỉ cần bôi đen lại chữ muốn bỏ gạch chân rồi nhấn lại vào biểu tượng U gạch dưới là xong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *