Cách chèn và tạo bảng trong Word 2016

Word

Hẳn bạn không còn xa lạ gì với bảng (table) trong Microsoft Word. Các bảng có thể được sử dụng để tổ chức bất cứ loại nội dung nào, cho dù là văn bản hay dữ liệu số. Bảng giúp tài liệu của bạn trông dễ nhìn và có tổ chức hơn. Hãy cùng tìm hiểu các thủ thuật về bảng trong Word 2016 nhé.

Chèn bảng trống Word 2016

Bước 1: Đặt con trỏ chuột vào Word nơi bạn muốn chèn bảng.

Bước 2: Điều hướng tới tab Insert, sau đó, nhấp chọn Table.

Bước 3: Thao tác này sẽ mở ra một menu. Tại đây, bạn có thể chọn số cột và hàng muốn tạo.

Insert > Table > Chọn số hàng và cột muốn chèn

Bước 4: Trở lại giao diện Word, để nhập văn bản, hãy đặt điểm chèn vào bất cứ ô nào, sau đó bắt đầu nhập văn bản.

Nhập văn bản vào bảng đã tạo

Để di chuyển giữa các ô, bạn có thể sử dụng phím Tab hoặc các mũi tên trên bàn phím.

Chuyển đổi văn bản thành một bảng

Trong ví dụ dưới đây, mỗi dòng văn bản chứa một phần của danh sách công việc, bao gồm công việc và các ngày trong tuần . Mỗi mục được phân cách bằng các tab. Word có thể chuyển đổi các thông tin này vào một bảng, sử dụng các tab để tách dữ liệu thành các cột.

Bước 1: Chọn văn bản bạn muốn chuyển đổi sang bảng.

Chuyển đổi văn bản sang bảng

Bước 2: Truy cập tab Insert, sau đó nhấp chọn Table.

Bước 3: Nhấp chọn Convert Text to Table từ menu thả xuống.

Bước 4: Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Chọn một trong các tùy chọn trong mục Separate text at. Đây là cách Word nhận biết nội dung nào được đưa vào mỗi cột.

Nhấp chọn Tabs trong mục Separate text at

Bước 5: Nhấp chọn OK. Kết quả là văn bản sẽ xuất hiện trong bảng như hình dưới đây.

Kết quả sau khi chuyển văn bản sang bảng

Chỉnh sửa bảng Word 2016

Thêm hàng hoặc cột

Bước 1: Di chuột bên ngoài bảng, nơi bạn muốn thêm hàng hoặc cột. Nhấp chọn dấu + xuất hiện.

Nhấp chuột vào dấu + bên ngoài bảng

Bước 2: Một hàng hoặc cột mới sẽ được thêm vào bảng.

Ngoài ra, bạn có thể nhấp chuột phải vào bảng, sau đó nhấp chọn Insert để xem các tùy chọn cột và hàng.

Nhấp chuột phải vào bảng, chọn các tùy chọn trong mục Insert

Xóa hàng hoặc cột trong bảng

Bước 1: Đặt điểm chèn vào hàng hoặc cột mà bạn muốn xóa, sau đó nhấp chuột phải. Chọn Delete Cells từ menu hiện ra.

Nhấp chuột phải vào hàng hoặc cột muốn xóa > chọn Delete Cells

Bước 2: Nhấp chọn Delete entire row hoặc Delete entire column trong hộp thoại hiện ra. Sau đó nhấp chọn OK.

Nhấp chọn Delete entire row hoặc Delete entire column

Kết quả là hàng hoặc cột được chọn sẽ được xóa đi.

Tạo kiểu bảng Word 2016

Kiểu bảng cho phép bạn thay đổi giao diện của bảng được tạo bao gồm một số thiết kế như màu sắc, đường viền và phông chữ.

Bước 1: Nhấp vào vị trí bất kì trong bảng, sau đó nhấp chọn tab Design trên thanh ribbon.

Bước 2: Tìm nhóm Table Styles, sau đó nhấp chọn mũi tên chỉ xuống More để xem danh sách kiểu bảng đầy đủ.

Nhấp chọn tab Design > mũi tên thả xuống trong mục Table Styles

Bước 3: Nhấp chọn kiểu bảng mà bạn muốn.

Bước 4: Ví dụ, kiểu bảng được chọn sẽ xuất hiện như hình dưới đây.

Chỉnh sửa các tùy chọn kiểu bảng

Chỉnh sửa các tùy chọn kiểu bảng

Khi đã chọn xong kiểu bảng, bạn có thể bật hoặc tắt các tùy chọn khác nhau để thay đổi giao diện của nó. Có 6 tùy chọn: Header Row, Total Row, Banded Rows, First Column, Last Column, and Banded Columns.

Bước 1: Nhấp vào vị trí bất kì trong bảng, sau đó điều hướng tới tab Design.

Bước 2: Tìm mục Table Style Options, sau đó chọn hoặc bỏ chọn các ô bạn muốn.

Trong mục Table Style Options, chọn hoặc bỏ chọn các ô bạn muốn.

Kết quả sau khi chỉnh sửa.

Kết quả bảng sau khi chỉnh sửa

Thêm các đường viền vào bảng

Bước 1: Chọn các ô mà bạn muốn áp dụng cùng một kiểu đường viền.

Bước 2: Sử dụng các lệnh trong tab Design để chọn Line Style, Line Weight và Pen Color.

Bước 3: Nhấp vào mũi tên thả xuống trong mục Borders.

Bước 4: Chọn kiểu đường viền trong menu thả xuống

Nhấp chọn Design > Boders > Chọn kiểu đường viền muốn thêm vào bảng

Kết quả sau khi thêm viền.

Kết quả sau khi thêm viền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *