4 cách khắc phục lỗi trích xuất file ZIP 0x80010135 trong Windows 11/10

loi trich xuat file zip 0x80010135 size 300x0 znd

Lỗi 0x80010135 đôi khi xuất hiện khi bạn giải nén file ZIP bằng tiện ích giải nén Windows File Explorer. Khi lỗi xảy ra, nó cũng đưa ra một thông báo có nội dung: “Path too long” (Đường dẫn quá dài).

Người dùng không thể giải nén file ZIP bằng tùy chọn Extract của File Explorer do lỗi 0x80010135. Điều này có nghĩa là bạn không thể cài đặt hoặc chạy các gói phần mềm đã tải xuống có trong kho lưu trữ ZIP.

Vậy lỗi 0x80010135 cũng khiến bạn bối rối? Nếu câu trả lời là đúng, bạn có thể sửa lỗi 0x80010135 bằng các phương pháp bên dưới.

1. Giảm độ dài của tên file ZIP

Lỗi 0x80010135 thường xảy ra do đường dẫn cho thư mục giải nén vượt quá giới hạn 260 ký tự của Windows. Đó là lý do tại sao thông báo lỗi cho biết đường dẫn quá dài và vấn đề này có thể sẽ phát sinh đối với các file lưu trữ ZIP có tên file dài. Theo mặc định, thư mục được giải nén sẽ có cùng tên với file lưu trữ ZIP. Vì vậy, hãy thử giảm độ dài của tên file ZIP như sau:

1. Mở File Explorer và hiển thị thư mục chứa file nén ZIP mà bạn cần giải nén.

2. Nhấp chuột phải vào file ZIP để chọn Rename trên menu ngữ cảnh của Explorer.

Tùy chọn Rename
Tùy chọn Rename

3. Nhập tiêu đề file ngắn hơn cho kho lưu trữ ZIP trong hộp văn bản. Giữ tiêu đề của kho lưu trữ trong vòng 5 hoặc 6 ký tự nếu có thể.

2. Giải nén kho lưu trữ vào thư mục root

Đường dẫn giải nén tổng thể cho một file ZIP cũng có thể quá dài nếu nó bao gồm nhiều thư mục con. Theo mặc định, file ZIP sẽ giải nén vào thư mục chứa file, điều này có thể gây ra sự cố. Người dùng đã xác nhận rằng họ đã khắc phục lỗi 0x80010135 bằng cách chọn giải nén file lưu trữ vào thư mục root C:. Việc làm đó sẽ loại bỏ các thư mục con khỏi đường dẫn trích xuất. Đây là cách bạn có thể giải nén ZIP vào thư mục root:

1. Chuyển đến bất kỳ thư mục nào chứa file ZIP mà bạn không thể giải nén trong Explorer.

2. Nhấp chuột phải vào ZIP và chọn tùy chọn Extract All của menu ngữ cảnh.

3. Nhấp vào Browse trong cửa sổ Extract Compressed.

4. Sau đó click vào ổ C: và nhấn nút Select Folder. Đường dẫn giải nén chỉ nên là C:\, như trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

Cửa sổ Extract Compressed (Zipped) folders
Cửa sổ Extract Compressed (Zipped) folders

5. Nhấp vào Extract để giải nén file lưu trữ vào thư mục root.

Tùy chọn Extract
Tùy chọn Extract

Một cách khác để áp dụng cách khắc phục tương tự là sao chép và dán file lưu trữ ZIP vào thư mục root. Sau đó giải nén nó từ vị trí đó sẽ giải nén kho lưu trữ với đường dẫn thư mục root mặc định. Bạn sẽ không cần chọn giải nén file lưu trữ ở đó trong công cụ giải nén.

Để làm như vậy, nhấp chuột phải vào kho lưu trữ và chọn Copy. Nhấp vào ổ C: trong thanh bên của Explorer và nhấn Ctrl + V để dán ZIP vào thư mục root. Sau đó giải nén kho lưu trữ ZIP.

3. Giải nén file lưu trữ bằng 7-ZIP

Nếu lỗi 0x80010135 vẫn phát sinh sau khi thử các giải pháp khả thi ở trên, kho lưu trữ có thể bao gồm một số thư mục con có tên quá dài. Tuy nhiên, bạn không thể đổi tên bất kỳ thư mục nào trong ZIP mà không giải nén nó trước.

Sau đó, bạn sẽ cần thử một giải pháp thay thế phù hợp với nhiều người dùng. Giải nén kho lưu trữ ZIP bằng tiện ích giải nén thay thế của bên thứ ba, chẳng hạn như 7-Zip, không áp dụng giới hạn 260 ký tự. Nếu không muốn sử dụng 7-Zip, bạn cũng có thể chọn bất kỳ công cụ giải nén và nén file tốt nhất nào của Windows, tất cả đều không giới hạn ký tự.

Đây là cách bạn có thể giải nén file ZIP bằng 7-ZIP:

1. Mở trang tải xuống 7-Zip và tải xuống công cụ.

2. Hiển thị thư mục mà trình duyệt của bạn đã tải xuống file cài đặt 7-ZIP.

3. Nhấp đúp vào file 7z2300-x64.exe.

4. Nhấp vào Install trong cửa sổ thiết lập 7-Zip.

Cửa sổ cài đặt 7-Zip
Cửa sổ cài đặt 7-Zip

5. Mở phần mềm giải nén kho lưu trữ 7-Zip.

6. Chọn kho lưu trữ ZIP xảy ra lỗi 0x80010135 trong 7-ZIP.

7. Nhấp vào tùy chọn Extract của 7-Zip.

Tùy chọn Extract
Tùy chọn Extract

8. Chọn OK trong cửa sổ Extract.

4. Kích hoạt hỗ trợ đường dẫn file dài hơn

Kích hoạt hỗ trợ đường dẫn file dài hơn sẽ loại bỏ giới hạn đường dẫn 260 ký tự gây ra lỗi 0x80010135. Bạn có thể làm như vậy bằng cách chỉnh sửa registry theo cách thủ công, chạy lệnh PowerShell hoặc bật cài đặt Win32 Group Policy. Đây là cách kích hoạt hỗ trợ đường dẫn file dài hơn bằng phương pháp PowerShell:

1. Chạy PowerShell với quyền admin hoặc mở shell dòng lệnh đó trong Windows Terminal.

2. Nhập lệnh sau để bật hỗ trợ đường dẫn file dài:

New-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem" -Name "LongPathsEnabled" -Value 1 -PropertyType DWORD –Force
Vô hiệu hóa các lệnh PowerShell đường dẫn dài
Vô hiệu hóa các lệnh PowerShell đường dẫn dài

3. Nhấn Enter để kích hoạt đường dẫn file dài.

4. Đóng PowerShell (hoặc Windows Terminal) và khởi động lại máy tính của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *